Trích ở "Hà Thành Thời Báo" tập mới số 2
ra ngày thứ năm 21-28 Décembre 1938
 

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN.
DỰ ĐỊNH ĐI THĂM MỘ TỔ VŨ HỒN TRONG DỊP TÂN XUÂN SẮP TỚI.

Họ Vũ (Vơ) ở nước Việt Nam nầy, không như các họ khác, chỉ có một Cụ Tổ chung:   Cụ Vũ Hồn.

Từ xưa đến nay, người nào họ Vũ, ở khắp Đông Dương, hoặc trong quan trường, hoặc ở văn giới, hoặc ở nông, công, thương giới, đều có vẻ xuất sắc, đặc biệt. Không phải chúng tôi là người họ Vũ mà dám ca tụng cho ḍng  họ ḿnh đâu, người ở các chi họ khác, cũng có nhiều bậc tài hoa lỗi lạc. Nhưng có một điều lạ, là người họ Vũ có khối óc thông minh, laị có cái tài tổ chức. Chúng tôi đă đi chơi nhiều nơi ở chốn thôn quê, ṭ ṃ hỏi những bậc bô lăo, th́ được biết các cụ Vũ đă có công lập được nhiều làng nhiều trại. Những người ấy, ai cũng biết ḿnh là con cháu Cụ Vũ Hồn. Nhưng phần nhiều chỉ biết các bậc tiền bối di truyền lại là được nhờ âm đức ngôi Tổ Mộ, mà không biết Tổ Mộ như thế nào. Khoa địa lư, một khoa học huyền bí, chúng tôi xin thú thật là không hiểu nên không dám bàn đến. C̣n địa thế ngôi mộ Tổ như thế nào? Táng treo hay để lộ thiên? Ở trên đỉnh núi hay ở trên g̣ đống? Chúng tôi thật cũng chưa được mục kích. V́ thế nên chúng tôi muốn cùng với những ngài có ḷng nhiệt thành với Tổ đứng ra tổ chức một cuộc đi thăm rất long trọng ngôi mộ Tổ ở vùng Hải Dương, trong dịp tân xuân sắp tới.

Cuộc đi kỷ niệm một cụ Tổ đă đào tạo biết bao những bậc danh nhân có phương danh trong Nam sử, sau là để họp mặt những người cùng họ ở tản mác các nơi, để thưởng thức tân xuân trong khi xem nơi thắng tích. Chúng tôi đang sưu tầm những tài liệu về lịch sử ngôi mộ Tổ để đăng lên tờ báo nầy, hoặc in ra thành sách để những người trong họ Vũ chưa biết được biết cái lịch sử ngôi mộ Tổ của ḿnh. Ngài nào cùng chung một họ có ư kiến ǵ hay về việc nầy, hoặc có tài liệu ǵ về lịch sử họ Vũ, làm ơn cho chúng tôi biết. 

VŨ CÔNG NGHI 


top