Trích ở "Hà Thành Thời Báo" tập mới số 3
ra ngày thứ hai 15 Janvier 1939 


UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN.
ĐI THĂM MỘ TỔ VŨ HỒN TRONG DỊP TÂN XUÂN SẮP TỚI. 

Trong "Hà Thanh Thời Báo", số 2, chúng tôi đă nói: Những người trong họ Vũ (Vơ) ở khắp Đông Dương chỉ có một Cụ Tổ chung: Cụ Vũ Hồn, (bất luận đàn ông hay đàn bà) hoặc làm quan, hoặc làm nghề tự do, hoặc làm ruộng, hoặc làm công nghệ, hoặc buôn bán, mà được xuất sắc hơn người, được người trên trọng-dụng, nể v́ là nhờ âm đức ngôi mộ Tổ cả. Nói vậy biết đâu chẳng có người không chịu suy-xét, vội cho chúng tôi có óc dị đoan, nên mới đem chuyện phong thủy ra nói ở thời đại khoa học nầy. Nếu ai tưởng vậy th́ rất lầm, v́ chúng tôi là phái tân học, trong ngoài hai mươi năm nay soạn sách, viết báo, hằng ngày vẫn nghiên cứu nhiều sách về Khoa học của Âu Tây, th́ thấy khoa Thôi Miên, nếu lấy óc khoa học ra mà phân tích th́ chẳng có nghĩa lư ǵ cả. Nhiều bậc thông thái Âu Mỹ, đă dày công nghiên cứu khoa nầy cũng phải công nhận nó là khoa học huyền bí. Mấy năm trước, đọc một tờ nhật báo xuất bản ở bên Pháp, chúng tôi đă lấy làm lạ là thấy nói một người đàn bà Pháp chỉ sờ tay vào bệnh nhân, tức th́ bệnh khỏi liền. Lại ở tỉnh Lourdes, hàng năm, có hàng triệu người ở các nước bên Âu, Mỹ đến chiêm bái. Đức Bà ở tỉnh Lourdes đă cứu chữa được bao nhiêu bệnh tật hiểm nghèo, kỳ dị, mà nhiều vị y khoa bác sỹ đă chịu là kỳ lạ. Những việc phi thường ấy, ta có thể "lấy óc khoa học" ra mà b́nh phẩm được không? Ông Georges Bertrin, một vị thạc sĩ Đại Học Viện (Agrégé de l'Université) Tiến Sĩ Văn Chương đến tận Lourdes, nghiên cứu cách chữa bệnh phi thường ấy, đă công nhận là một việc huyền bí.

Quyển sách của ông, nghiên cứu rất công phu về nơi linh hiển này,  trong có nhiều bức ảnh chứng thật những bệnh nhân đă được chữa khỏi bằng cách linh dị (miraculeux) và những chứng chỉ của nhiều vị y khoa bác sỹ danh tiếng nhận thực. Nếu lấy văn bằng mà "đánh giá" sức học th́ vị Thạc Sỹ nầy đă chiếm văn bằng cao tột bực trong Cao Đẳng học đường nước Pháp, không phải là  không có "óc khoa học". Như vậy th́ Phong Thủy cũng như Thôi Miên, hai khoa học huyền bí, nếu không thể lấy "óc khoa học" mà phân tích được th́ không nên bàn đến.

Theo Gia Phả nhà thờ Tổ họ Vũ th́ trải bao nhiêu đời trị, loạn: Đinh, Lê, Lư, Trần, Lê, cho đến ngày nay và c̣n về hậu thế nữa, thời đại nào, họ Vũ cũng có và sẽ có những bậc danh trung thần, danh tướng, liệt nữ, danh nhân.

Theo Phong Thủy th́ ngôi mộ Tổ Vũ Hồn là một ngôi phát phúc to nhất, con cháu được hưởng thụ lâu bền nhất nước Nam. Thật vậy, ngôi mộ gịng họ nào phát Đế, Vương, th́ con cháu được hưởng thụ âm đức từng ḍng Vua một. Trái lại, từ đời nhà Đinh đến ngày nay, và c̣n về sau nầy nữa, bất cứ trị, loạn, đời Vua nào cũng có và sẽ có người họ Vũ được nhờ âm đức ngôi mộ Tổ được phát phú, quư, hoặc được hưởng thụ tư chất thông minh, lỗi lạc khác người. Lại có một sự đặc biệt nữa, là ngôi mộ Tổ Vũ Hồn lại phát phúc cho cả hai phái: nam giới và nữ giới. Nhiều ông rể họ Vũ đă nghiệm thấy rằng: con gái họ Vũ thường đảm đang, lanh lợi, biết điều, có khi lại bướng bỉnh nữa. Từ việc văn học đến việc thương măi và việc nội trợ, đều có tiếng là giỏi giang.  Đàn bà các gịng họ khác cũng có nhiều người đàn bà đảm đang, lỗi lạc, không cứ ǵ đàn bà họ Vũ. Nhưng chúng tôi nói để các bà các cô trong họ Vũ biết rằng các bà, các cô, được hưởng thụ cái tư chất thông minh ấy, cái tài quán xuyến ấy, là nhờ âm đức ngôi mộ Tổ vậy. 

Cụ Tổ Vũ Hồn, xưa kia không có chữ đệm ở giữa họ và tên, con cháu tản cư đi các nơi, chia ra nhiều chi, đặt ra nào là: Vũ Công, Vũ Đ́nh, Vũ Hữu, Vũ Huy, Vũ Văn, Vũ Quang, Vũ Ngọc, Vũ Đức, Vũ Duy, Vũ Khắc, v...v... Các chi này đều được nhờ âm đức ngôi mộ Tổ nên con cháu mới được khá giả, linh lợi và đông đúc như ngày nay.  Uống nước nhớ đến nguồn. Nhiều ngài có danh vọng cùng chung một họ, nhớ ơn đến Tổ, sau khi đọc bài hô hào đăng trên số báo trước, đă nhiệt thành hưởng ứng và tán thành việc nầy. Công việc tổ chức cuộc đi thăm ngôi mộ Tổ trong dip tân xuân sắp tới sẽ do một ban gồm có những người họ Vũ trong các giới (sĩ, nông, công, thương) trông nom. Về vấn đề nầy, ngài nào có ư kiến ǵ hăy làm ơn cho chúng tôi biết. Số báo sau chúng tôi sẽ nói đến việc tổ chức cuộc du xuân thăm ngôi mộ Tổ. 

Vũ Công Nghi 

T.B. Cụ Vũ Huy Quang, một cụ già 70 tuổi, đă từng làm Hội Viên Thành Phố, sáng lập Hội Hợp Thiện, sau khi đọc bài hô hào của chúng tôi, đă đến tận báo quán tỏ lời hưởng ứng về việc thanh minh nầy.

Cụ nói đă đem việc nầy nói chuyện với nhiều bậc có danh vọng trong họ  Vũ th́ ai cũng tỏ ư tán thành. Tỏ ḷng nhiệt thành biết ơn đến Tổ, Cụ đă ngẩu hứng mấy vần:


Con cháu ai ơi họ Vũ Hồn,
Rủ nhau viếng tổ Trác Châu thôn,
Thanh minh cuộc dự trong Thời báo,
Mộ táng treo xưa nức tiếng đồn

Vũ Huy Quang


top