Sau mấy ngày ở Hà Nội, sáng 19 tháng 11, 2003, tôi tiếp tục đi thăm vài công ty ở Hải Pḥng.  Khi ghé thăm anh Vũ Phấn tại Công ty Năng lượng B́nh An, tôi nói rằng anh ấy là người họ Vũ th́ chắc là cùng với họ Vơ của tôi, và hỏi  anh ta xem có biết về Cụ Tổ Vũ Hồn không?

Anh bạn cho biết là cha của anh ta có đến thăm đền thờ Cụ Tổ Vũ Hồn ở Hải Dương cách đây không lâu.  Tôi cảm thấy vui mừng v́ đây là lần đầu tiên được nghe có người thực sự biết về ngôi đền thờ này mà tôi lâu nay chỉ được đọc trong gia phả và nghe qua lời truyền tụng của nhiều người. 

Chiều hôm ấy, trên đường từ  Hải Pḥng về Hà Nội, khi ngang qua Hải Dương th́ trời cũng đă về chiều nhưng tôi bỗng quyết định là nên đánh liều rẽ vào Hải Dương rồi sẽ t́m cách hỏi đường đến thăm ngôi đền thờ Cụ Tổ Vũ Hồn, v́ một lần đi là một lần khó.

 

1