Thẳng đường đến làng Mộ Trạch.  Trời đă bắt đầu về chiều...
 

12