Bên trái là một trường tiểu học và vài em học tṛ đang trên đường về nhà ...
 

14