Một chú ḅ chắn ngang đường ...

Bên cạnh là một người chạy xe gắn máy đội mũ an toàn... Tôi để ư là người ở ngoài Bắc chạy xe gắn máy đội mũ an toàn nhiều hơn người trong Nam...

 

16