Điện thờ cũ, nay nằm giữa ngôi điện thờ mới đang được xây lại rất lớn

Giờ này th́ ông từ giữ điện thờ đă về nên cửa điện đóng kín.  

Không vào được bên trong, tôi chỉ đành đứng trước điện thờ vái tạ, ḷng tràn ngập một niềm xúc động v́ đă được đặt chân đến ngôi đền thờ Tổ mà tôi hằng nghe nhắc đến từ bao nhiêu năm nay ...

 

 

 

22