T́nh cờ thấy Câu lạc bộ mang tên là Nguyễn Trăi gần trung tâm thành phố
 

4