Nhạc phổ thơ
Huỳnh Văn Dung
 
1. Buổi Sáng Ở Phi Trường – Thùy Dương
mp3     sheetmusic
 
2. Có Em – Khắc Dũng
mp3     sheetmusic
3. Khi Trở Lại Trường Cũ – Ánh Tuyết
mp3     sheetmusic

Dẫu Ngày Xưa Rất Xưa
CD 01

Nhạc tập DẪU NGÀY XƯA RẤT XƯA

DIHAVINA phát hành - 1994

 
4. Hương Xưa – Bảo Yến
mp3     sheetmusic
 
5. Khúc Ca Mới – Lệ Thu
mp3     sheetmusic
 
6. Mai Sau – Bảo Yến
mp3     sheetmusic
 
7. Lục Bát Xa Người – Thanh Long
mp3     sheetmusic
 
8. Rất Huế – Bảo Yến
mp3     sheetmusic     video
 
9. Thiếu Nữ – Ánh Tuyết
mp3     sheetmusic
 
10. Tụng Xưng T́nh Yêu – Thùy Dương
mp3     sheetmusic