Nhạc phổ thơ
Minh Đức Hoài Trinh
 
1. Mây Vẫn C̣n Bay – Thanh Long
mp3     sheetmusic        
 
2. Bài Thơ Cho Huế – Bảo Yến
mp3     sheetmusic     
 
3. Đợi Em Về – Lệ Thu
mp3     sheetmusic     
Bài Thơ Cho Ai
CD 03
 
4. Thức Thêm Một Giờ Nữa – Thùy Dương
mp3     sheetmusic     
 
5. Mơ Thấy Mẹ Về – Nhă Phương
mp3     sheetmusic     
 
6. Bài Thơ Cho Ai – Bảo Yến
mp3     sheetmusic     
 
7. Gửi Mẹ – Thùy Dương
mp3     sheetmusic     
 
8. Buồn Thái Sơn Không Gieo – Thanh Long
mp3     sheetmusic     
 
9. Viết Bài Thơ Này – Lệ Thu
mp3     sheetmusic     
 
10. Nhớ Mẹ – Bảo Yến
mp3     sheetmusic