Author  Topic: Tự học Đệm Guitar  (Read 7634 times)
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Tự học Đệm Guitar
« on: 07/18/04 at 04:57:33 »
| Reply with quote | Modify

Các bạn mến

Trong mấy tháng qua, rất nhiều bạn đă email hỏi tôi về cách đệm nhạc Việt Nam. Tôi có  hứa là sẽ trả lời và hôm nay nhân ngày cuối tuần được rảnh rỗi,  tôi xin bắt đầu môt mục mới , viết một loạt bài về chủ đề đệm đàn

                                 **********

V́ tŕnh độ đàn guitar và căn bản lư thuyết âm nhạc của mọi người đều khác nhau, viết một bài chỉ dẫn tổng thể trên web thích hợp cho tất cả mọi người là điều không dễ.  Do đó tôi sẽ tŕnh bày 1 cái sườn (framework) rồi từ đó tùy tŕnh độ của ḿnh mà mọi người sẽ đặt thêm câu hỏi và trao đổi kinh nghiệm nhé.


                                **********

Trước hết nh́n vào 1 bản nhạc th́ có hai trường hợp hoặc bài ấy đă có ghi sẵn các hợp âm (chords) cho guitar, hoặc không ghi hợp âm nào cả.  Nếu có ghi sẵn hợp âm th́ tốt, v́ vấn đề cho bàn tay trái đă được giải quyết xong và bạn chỉ c̣n cần t́m cách sao để chạy các ngón tay phải.  Tuy nhiên thông thường th́ các bản nhạc Việt không ghi kèm các hợp âm, và rất nhiều trường hợp có ghi hợp âm, nhưng nghe không xuôi tai cho lắm!

Do đó trước ghi sử dụng đến cây đàn, có lẽ việc đầu tiên mà các bạn cần nắm vững là biết cách t́m các hợp âm dùng trong bài .  

Các vấn đề của bàn tay trái gồm 3 bài sau đây :************************************************

Bài 1 : T́m chủ âm của bài nhạc

Hăy nh́n vào bộ khóa ở đầu bài nhạc, ta sẽ thấy có 3 trường hợp xảy ra

a)      Bộ khóa không có dấu thăng giảm : Chủ âm của bài có thể là Do trưởng (C) hay La thứ (Am)
b)      Bộ khóa có dấu thăng : Từ dấu thăng cuối cùng, cọng thêm nửa cung th́ sẽ có tên chủ âm trưởng, rồi từ đó đếm xuống 2 nốt sẽ có tên âm giai tương ứng là chủ âm thứ
c)      Bộ khóa có dấu giảm : Nếu có 1 dấu giảm (Bb) th́ chủ âm của bài có thể là Fa trưởng (F) hay Re thứ (Dm) .  Nếu có hơn 1 dấu giảm, th́ dấu giảm ngay trước dấu giảm cuối sẽ là tên của chủ âm trưởng và sau đó đếm xuống 2 nốt sẽ có tên của chủ âm ở cung thứ

Tại sao lại chưa rơ là chủ âm ở cung trưởng hay thứ ngay như thế ?  Hăy tưởng tượng việc t́m chủ âm 1 bài nhạc mới cũng như bạn đang đứng trước một căn nhà lạ.  Bạn gơ cửa nhưng không biết người chủ gia đ́nh ra mở cửa là người cha (trưởng) hay mẹ (thứ)

Bài tập:

a)      Bộ khóa có 3 dấu thăng :  3 dấu thăng này theo thứ tự là Fa, Do, Sol.  Dấu thăng cuối cùng là Sol (G) , vậy th́ bài này có thể ở chủ âm  (Sol # cọng ½ cung là La ) La trưởng (A).  Ông cha tên là La (A) th́ bà mẹ (âm giai tương ứng) là ǵ?  Từ La, đếm xuống Sol, rồi xuống Fa ( F ) .  Phải chăng bà mẹ tên là Fa thứ ? Không hẳn vậy, v́ nh́n nơi bộ khóa th́ sẽ thấy có dấu F# ngĩa là tất cả các nốt Fa trong bài sẽ mang dấu thăng.  Do đó bài này cũng có thể thuộc chủ âm Fa thăng thứ ( F#m )
b)      Bộ khóa có 2 dấu giảm: 2 dấu giảm này là Si (B), Mi (E).  Dấu giảm trước cuối cùng là Si (B), nên chủ âm bài này có thể là Si giảm trưởng (Bb major) hay Sol thứ (Gm)
Đến đây th́ bạn đă t́m ra được bài nhạc này có thể thuộc một trong 2 chủ âm. (Điều này tương tự như biết đươc người cha (trưởng) và người mẹ (thứ) trong gia đ́nh nhưng chưa biết ai là người ... “cầm quyền” trong nhà ? )

Bước kế tiếp là t́m xem chủ âm nào là chính?   Muốn vậy bạn chỉ cần nh́n vào nốt cuối cùng trong bài nhạc, nếu nó là nốt nào trong 2 nốt này th́ đó là 6n chủ âm của bài

Thí dụ:
a)      Bộ khóa có 2 dấu thăng (Fa# và Do#) và tận cùng bằng nối Si (B) : Bài này thuộc cung  Si thứ (Bm) và âm giai tương ứng là Re trưởng (D).  Nói một cách khác, trong gia đ́nh này th́ người vợ (Bm) cầm quyền (!) và người chống (D) chỉ đóng vai tṛ thứ yếu.  Bài nhạc ở cung thứ thường có âm hưởng buồn
b)      Bộ khóa có 3 dấu giảm (Si b, Mi b, La b) và tận cùng bắng nốt Mi b ( Eb) : Bài này ở cung Eb major và âm giai tương ứng là Do thứ ( Cm ).  Trong “gia đ́nh” này th́ người chồng (Eb) cầm quyền, và người vợ (Cm) giữ vai tṛ thứ yếu.  Bài nhạc ở cung trưởng có âm hưởng vui tươi, mạnh mẽ


**************************************************** ***

Bài 2: T́m các hợp âm trong bài nhạc

Thông thường th́ các bài nhạc Việt chỉ dùng 6 hợp âm chính.  Thử tưởng tượng gia đ́nh này có 4 con, 2 trai và 2 gái.  Ta đă t́m được 2 hợp âm chủ nhà rồi th́ chỉ cần t́m thêm 4 hợp âm c̣n lại ( tên của 4 đứa con) bằng cách áp dụng luật 1 – 4 –5 như sau:

Thí dụ như bài nhạc thuộc cung Do trưởng (C) nghĩa là âm giai tương ứng là La thứ (Am).   Nếu người cha là Do th́ có thể t́m tên 2 đứa con trai bắng cách dùng 5 ngón của bàn tay trái mà đếm như sau:
Ngón cái : 1 Do  -  ngón trỏ 2 Re bỏ - ngón giữa 3 Mi bỏ - ngón áp út 4 Fa OK – ngón út 5 Sol OK
Như vậy th́ bên phía cha và 2 con trai, ta sẽ có 3 hợp âm : Do (C ), Fa (F) và Sol (G)

Qua phía người mẹ (âm giai tương ứng), tương tự như trên ta sẽ có tên của người mẹ và 2 con gái là La thứ (Am), Re thứ (Dm) và Mi trưởng (E).  

Ai thắc mắc muốn hỏi tại sao 2 cô con gái lại là Re thứ (mà không la Re trưởng) và Mi trưởng (mà không là Mi thứ) th́ phải biết về các nốt trong 1 âm giai (scale) và tên các quăng (interval) .  Trong âm giai Am th́ các nốt là A-B-C-D-E-F-G#-A,  Tên của cô con gái thứ nhất bắt đầu ở nốt thứ 4 (đếm La Si Do “Re” ) Hợp âm Re co 3 nốt chồng lên nhau là Re Fa La ( D F A) và nốt Fa kho^ng có dấu thăng .  Quăng D-F là quăng 3 thứ , nên cô con gái thứ nhất tên là Re thứ ( Dm ) .  Trong khi đó tên của cô con gái thứ hai bắt đầu ở bậc 5 (đếm La Si Do Re “Mi”) .  Chồng 3 nốt lên nhau ở Mi (E) sẽ có E – G# - B (để ư G# trong âm giai La thứ)  và v́ quăng E G# là quăng 3 trưởng, nên cô con gái thứ hai sẽ mang tên Mi trưởng (E )

Chưa có th́ giờ t́m hiểu sâu xa th́ nếu muốn t́m 6 hợp âm chính cho bài nhạc chỉ cần nhớ luật 1 – 4 – 5 , đại khái ( nên nhớ là “đại khái” thôi) là:

a)      Ba hợp âm theo chủ âm trưởng ( cha & 2 trai) : 1 – 4 –5 (tất cả đều trưởng)
b)      Ba hợp âm theo chủ âm thứ (mẹ & 2 gái) : 1 thứ - 4 thứ - 5 trưởng

Thí dụ:  T́m 6 hợp âm dùng trong 1 bài nhạc có 1 dấu thăng:

a)      Bài này có thể thuộc Sol trưởng (G) hay Mi thứ (Em)
b)      Dùng luật 1-4-5 theo nhánh G sẽ có 3 hợp âm G, C, D
c)      Dùng luật 1-4-5 theo nhánh Em sẽ có Em, Am, B

6 hợp âm này là G – C – D – Em –Am – B

Đây là 6 hợp âm căn bản của mỗi bài nhạc mà người mới chơi đàn cần nắm vững.  Từ những hợp âm “gốc” này mà người ta biến báo, thêm “mắm muối” vào thành hàng trăm, hàng ngh́n hợp âm mà các bạn có thể thấy trong các tập sách nhạc

Một trong những biến thể đó là loại hợp âm 7, được thành lập bằng cách đặt thêm 1 nốt thứ tư trên 3 nốt của hợp âm căn bản (tức là sẽ có 4 nốt ở bậc1-3-5-7) .  Trong khuôn khổ bài học t́m hợp âm theo lối “ḿ ăn liền” này,  bạn chỉ cần nhớ 1 điểm nhỏ sau đây:

Để nghe êm tai hơn, tên của người con trai thứ hai và người con gái thứ hai ( D và B  trong thí dụ trên)  có thể đổi thành hợp âm 7.   Như thế là tạm thời hoàn tất việc t́m tên 6 người trong gia đ́nh, và theo thí dụ trên th́ 6 hợp âm này sẽ là:

G – C – D7 – Em – Am –B7
******************************************************* *

Bài 3 : Đặt các hợp âm vào bài nhạc:

Biết được 6 hợp âm chính dùng trong bài rồi, câu hỏi kế tiếp là làm sao biết khi nào th́ đổi hợp âm?  Có mấy luật căn bản sau đây :

1)      Thông thường với các bài nhạc Việt th́ mỗi ô nhịp dùng 1 hợp âm., đổi ở phách 1, đầu nhịp.  Với những bài nhịp 4 th́ đôi khi có thề dùng 2 hợp âm trong 1 ô nhịp , đổi ở phách 1 và 3.
2)      Bài nhạc bắt đầu bằng chủ âm và kết ở ô nhịp cuối bằng chủ âm
3)      Tùy theo chủ âm nào ( trưởng hay thứ) mà những hợp âm của phe cha hay mẹ nắm đa số.  Một bài bắt đầu ở cung La thứ (Am) th́ hầu như 2 cô con gái ( Dm và E7) sẽ theo sau.  Mẹ và con gái hát đă đời các hợp âm Am-Dm-E7 rồi th́ ông cha và 2 con trai ( C- F-G7) lúc ấy mới ... có thể lên tiếng ... để thay đổi không khí! Tuy nhiên v́ chủ âm là La thứ nên sau đó th́ phải trở về cụm Am-Dm-E7 để chấm dứt ở Am

Nếu nắm vững lư thuyết căn bản âm nhạc th́ chỉ cần nh́n vào các nốt trong mỗi ô nhịp là cũng biết ngay ô nhịp ấy thuộc hợp âm ǵ?  Trong trường hợp học đệm đàn “cấp tốc” này th́ chỉ c̣n cách là phải “ ṃ “ như sau :

1)      T́m một bản ghi các hợp âm căn bản cho guitar.  Bạn không cần những quyển sách dày cộm mà chỉ cần một trang căn bản, in vài chục hợp âm là đủ
2)      Dùng cây guitar đánh trải 6 hợp âm trên cho thật nhuyễn và quen tai
3)      Bắt đầu với chủ âm ở ô nhịp đầu tiên, hát ô nhịp kế tiếp và so với 6 hợp âm trên nghe xem hợp âm nào thuận tai nhất
4)      Nên nhớ theo đúng 3 lời khuyên ghi ở đầu bài 3 này và tránh đừng chuyển đổi hợp âm lung tung.


Nói vắn tắt th́ bạn chỉ cần theo mấy luật căn bản trong 3 bài trên đây là có thể t́m được các hợp âm căn bản và “trị được” khoảng ... 90% những bài nhạc Việt.  

Trong phần này chúng ta đă bàn về mục hợp âm, tức là những vấn đề liên quan đến bàn tay trái.  Trong một bài tới,  tôi sẽ viết tiếp về những quy luật dành cho bàn tay phải


Thân mến


Vơ Tá Hân
 
  Logged
minhmeo
Vim-God
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 184
 I Love VIM !!
   

 
Profile | E-Mail | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #1 on: 07/22/04 at 23:19:39 »
| Reply with quote | Modify


Cám ơn bác Hân, bái viết này rất hay, cháu xin có thêm một vài câu hỏi:

1 - Ngoài luật 1 - 4 - 5 như bác đă nói th́ c̣n những luật ǵ nữa ạ?

2 - Làm sao để biết hợp âm nào có những nốt nào chồng lên nhau? (ví dụ như bác nói hợp âm Re có 3 nốt Re Fa La)

3 - Quăng 3 thứ, 3 trưởng là ǵ? Ngoài ra th́ c̣n những quăng nào nữa ạ?

Cháu xin cám ơn bác ạ
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #2 on: 07/23/04 at 03:39:24 »
| Reply with quote | Modify

Ba bài học ngắn trên đây tŕnh bày những quy luật “bỏ túi” giúp ḿnh “đốt giai đoạn” mà t́m ra các hợp âm dùng trong 1 bài nhạc Việt nhanh chóng.  

Nếu muốn hiểu rơ thêm lư do tại sao lại có những luật này th́ phải trở về căn bản:

1.      Quăng:  Hăy lấy các nốt căn bản trong âm nhạc ra mà sắp theo thứ tự : Do – Re – Mi – Fa – Sol –La – Si - Do ( kết bằng Do cho trọn 8 nốt).  Từ Do đến Re là quăng 2, Do đến Mi là quăng 3 … Do – Fa (4) , Do – Sol (5). Nói chung th́ quăng là khoảng cách giữa 2 nốt.  Có nhiều loại quăng : trưởng , thứ, tăng, giảm, tùy thuộc vào khoảng cách giữa 2 nốt này.  Muốn biết khoảng cách th́ phải biết đơn vị gọi là  “nửa cung”
2.      Cung và nửa cung:  Nh́n trên phím đàn guitar, bạn để ư là từ nốt Mi lên Fa và Si lên Do, chỉ cách nhau có 1 phím, c̣n giữa các nốt khác th́ cách 2 phím.  Một phím như vậy xem như là khoảng cách “nửa cung” và 2 phím là “1 cung”
3.      Âm giai Do trưởng: Hăy dùng cây guitar để đàn 8 nốt Do - Re – Mi – Fa – Sol – La –Si – Do và để ư đến khoảng cách giữa các nốt.  Ta sẽ thấy các khoảng cách như sau:  c,c,nc, c , c,c,nc  hay để cho dễ nhớ th́ đọc là : 1, 1, ½ ,    1,    1, 1, ½ .  Tám nốt này có thể xem là gồm 2 nhóm 4 nốt ( Do Re Mi Fa” và “Sol La Si Do”  cách nhau bởi 1 cung ( giữa Sol và La).  Mỗi nhóm 4 nốt có cấu trúc  1 1 ½  cung
4.      Căn bản âm giai trưởng.  Chuỗi 8 nốt xếp theo thứ tự tên nốt liên tiếp như trên gọi là 1 âm giai, và chuỗi 8 nốt bắt đầu từ nốt Do nói trên nghe rất thuận tai.  Người ta dùng chuỗi 8 nốt với khoảng cách giữa các quăng như thế ( 1 1 ½  -  1  -  1 1 ½ ) làm mẫu của môt “âm giai trưởng”
5.      Tạo 1 âm giai trưởng từ các nốt khác:  Thử tạo 1 âm giai trưởng bắt đầu từ nốt Re.  Hăy dùng cây guitar th́ sẽ thấy ngay lập tức
a.      Re – Mi : 1 cung  > OK
b.      Mi - Fa : nửa cung > không được, phải tăng lên Fa# để có 1 cung
c.      Fa# - Sol : nửa cung > OK
d.      Sol – La : 1 cung > OK
e.      La – Si : 1 cung > OK
f.      Si - Do : nửa cung > không được, phải tăng lên Do# để có 1 cung
g.      Do# - Re : nửa cung > OK
6.      Âm giai Re trưởng như thế sẽ mang 2 dấu thăng (ở Fa và Do) . Khi đàn 1 bài ở cung Re trưởng th́ luôn nhớ tất cả các nốt Fa và Do phải có dấu thăng.  Cứ theo cách trên th́ bạn sẽ t́m được bộ khóa (có mấy dấu thăng giảm) của tất cả các âm giai trưởng khác ( hăy ghi nhớ : 1 1 ½  1  1 1 ½)
7.      Làm sao để tạo hợp âm ?  Thử dùng âm giai Re trưởng.  Trên mỗi nốt ta hăy viết chồng lên thêm 2 nốt : Do Mi Sol, Re Fa# La, Sol Si Re, Fa La Do#…Tập hợp 3 nốt này tạo thành 1 “hợp âm”  ( nên nhớ 2 nốt cách nhau th́ ta vừa định nghĩa là “quăng”).  Tính từ gốc đi lên th́ hợp âm gồm có 1 quăng 3 (Re Fa#) và 1 quăng 5 (Re La)
8.      Luật 1 – 4 – 5: Khi chuyển từ hợp âm này sang hợp âm khác cũng có những quy luật riêng sao nghe cho hợp tai.  Chuyển động căn bản nhất là từ hợp âm 1 (chủ âm) đi qua hợp âm ở bậc 4 rồi bậc 5.  Ba hợp âm này đi với nhau rất hợp và có rất nhiều bài nhạc từ đầu ddến cuối chỉ cần dùng quanh quẩn 3 hợp âm này mà thôi.  Sau này khi khá hơn th́ ta sẽ bàn thêm về những chuyển động khác
9.      Quăng 3 trưởng 3 thứ là ǵ ?   Ba nốt Re Fa# La tạo thành hợp âm Re trưởng.  Hăy dể ư quăng 3 Re Fa# gồm co 2 cung và được gọi là quăng 3 trưởng.  Giờ đây nếu hạ nốt Fa# xuống Fa (tức là chỉ c̣n 1 cung rưỡi) th́ quăng Re Fa được gọi là quăng 3 thứ.  Trên cây guitar  , đàn 3 nốt Re Fa La , th́ nghe ra có vẻ buồn (so với hợp âm Re trưởng Re Fa# La )  Chỉ cần thay đổi cái quăng 3 từ trưởng ra thứ ( bớt đi nửa cung) mà cái hợp âm chuyển ngay từ vui ra buồn.  


Trên đây chỉ là những lư thuyết hết sức căn bản mà tôi thâu gọn lại.  Mới học th́ sẽ thấy rất khó hiểu , nhưng thực sự th́ không đến nỗi nào !  Đây chỉ mới là những kiến thức mở đầu mà thôi.  

Nếu muốn có thêm vài luật “bỏ túi” để t́m hợp âm xem có những nốt ǵ th́ tôi đề nghị các bạn nên học thuộc ḷng 2 câu … “thần chú” sau đây :

Fa Do Sol Re La Mi Si

và đọc ngược lại là:

Si Mi La Re Sol Do Fa


Cứ học thuộc ḷng đi rồi mai mốt tôi sẽ cho biết cách dùng sau nhé


Vơ Tá Hân
 
  Logged
desperado
VIM_Junior Member
**

Gender: male
Posts: 41
 
   

 
Profile | E-Mail | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #3 on: 07/24/04 at 08:14:18 »
| Reply with quote | Modify

Bác Hân cho cháu hỏi thêm,v́ sao trong một số bản nhạc lại có dùng cả hợp âm 6, sus, +,...? Làm cách nào để nhận biết các dạngđảo trạng của  1 hợp âm cụ thể nào đó  ?
Cám ơn bác v́ đă dành thời gian để đào tạo bọn trẻ như cháu ! Bài hoc của bác rất bổ ích.
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #4 on: 07/24/04 at 11:45:19 »
| Reply with quote | Modify

Cứ dần dần rồi ḿnh sẽ bàn đến các loại hợp âm khác, không nên vội vă.  Hiện tại tôi chỉ mới bắt đầu với 2 loại hợp âm trưởng và thứ và kế tiếp sẽ đến aug (augmented), dim (dimínished) rồi sẽ đến 6th, sus v.v..

Điều quan trọng là các bạn cần phải cảm nhận được cái cảm giác mà mỗi loại hợp âm tạo ra .  Hiện tại chúng ta chỉ mới bắt đầu và thấy rằng hễ hợp âm trưởng th́ nghe vui mà hợp âm thứ th́ nghe buồn.   Tuy nhiên như vậy th́ quá sơ sài ! Những rung động của con người th́ không chỉ có "vui" hoặc "buồn" mà c̣n biết bao nhiêu trạng thái khác giữa hai thái cực này.  

Biết được những loại hợp âm này cấu tạo ra sao, gồm những nốt ǵ là chuyện dễ.  Tuy nhiên cần phải rơ là những loại hợp âm này muốn diễn tả, hay mang lại cho ta cái cảm giác ǵ, đó mới là cái khó.  

Nắm được cái ư của mỗi hợp âm , xong th́ lại phải bàn đến các chuyển động hoà âm, nghĩa là từ hợp âm này đi tiếp đến hợp âm khác sao cho êm tai.  Nghe th́ phức tạp lắm nhưng thực sự chúng ta sẽ đi qua dần dần từng bước không khó

Nói chung th́ từ đầu bài đến nay, chúng ta vẫn c̣n quanh quẩn ở bàn tay trái.  Bạn nào ... thấm mệt th́ không cần đọc làm chi mà chỉ cần xem tên hợp âm ghi trên ḍng nhạc là cũng xong !

Với những bạn đă chịu khó đọc đến đây th́ tôi nghĩ rằng bạn đă có đủ kiến thức để tự ḿnh t́m các hợp âm cho 1 bài nhạc Việt giản dị. Tôi đề nghị các bạn thử áp dụng để t́m các hợp âm cho bài MƯA HỒNG của Trịnh Công Sơn, viết ở chủ âm Do trưởng .

Tôi sẽ tŕnh bày các bước phải theo trong nay mai , tuy nhiên đề nghị các bạn nên thử làm bài tập này trước đi


Vơ Tá Hân

TB  Xin các bạn để ư đọc lại phần t́m chủ âm 1 bài nhạc có hơn 1 dấu giảm v́ có 1 lỗi nhỏ mà tôi mới sửa lại.  Xin cám ơn TTL2019 đă email nhắc cho biết.
 
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #5 on: 07/24/04 at 21:36:27 »
| Reply with quote | Modify


Sáng chủ nhật ở Singapore ... tôi viết tiếp về bài Mưa Hồng ...

******

Bài Tập :  T́m hợp âm để đệm bài MƯA HỒNG

Bài này thuộc cung Do trưởng ( chủ âm là C).  Theo nguyên tắc “ gia đ́nh 4 con ‘ và áp dụng ... “luật gia đ́nh” 1 – 4 – 5 như đă nói ở những bài trước, bạn sẽ t́m ra được 6 hợp âm để đệm cho những bài thuộc cung Do trưởng ( hay La thứ ) như bài này.

Trong túi “bửu bối” của bạn sẽ có 6 hợp âm :

Do trưởng (1) – Fa trưởng (4) – Sol 7 (5)
La thứ (1) – Re thứ (4) – Mi thứ (5)

Với 6 hợp âm này (C , F , G7 , Am, Dm và Em) bạn có thể chỉ dùng tai ḿnh nghe theo bài nhạc mà lắp các hợp âm này vào bài.  Xin nhắc lại một vài quy luật như sau:

1.      Đổi hợp âm ở phách đầu tiên, nghĩa là nốt đầu tiên ngay sau vạch nhịp.  Đây là những chữ viết HOA trong bài
2.      Hợp âm đầu tiên trong bài là chủ âm , ở đây là Do ( C )
3.      Bài nhạc tận cùng bằng cách về lại chủ âm (C)
4.      Trước khi về lại chủ âm, thường dùng nhất là hợp âm bậc 5 ( G7)

Đại khái giản dị chỉ có vậy thôi.  Bạn thử hát bài MƯA HỒNG và cứ đến những chữ HOA là đổi hợp âm.  Không cần để ư cách đàn tay mặt vội, chỉ cần đánh trải (arpeggio) thật nhẹ nhàng là đủ.


************************Trời ươm NẮNG (C) cho mây HỒNG (Am)
Mây qua MAU (F) em nghiêng SẦU (G7)
C̣n mưa XUỐNG (G7) như hôm NÀO (F)
Em đến THĂM (G7) mây âm thầm (C)
Mang gió LÊN (G7)        -    (G7)

Người ngồi ĐÓ (C) trông mưa NGUỒN (Am)
Ôi yêu THƯƠNG (F) nghe đă BUỒN (G7)
Ngoài kia LÁ (C) như vẫn XANH (G7)
Ngoài sông VẮNG (C) nước dâng LÊN (G7)
Hồn muôn TRÙNG (C)     –     (C)

Này em đă KHÓC (C) chiều mưa đỉnh CAO (Am)  - (F)
C̣n ǵ nữa ĐÂU (G7) sương mù đă LÂU (Em)
Em đi VỀ (Am) chiều mưa ướt áo (F)
Đường phượng BAY (Dm) mù không lối VÀO (Dm)
Hàng cây LÁ (G7) xanh gần với NHAU (C)  -  (C)

Người ngồi XUỐNG (C) mây ngang ĐẦU (Am)
Mong em QUA (F) bao nhiêu CHIỀU (G7)
Ṿng tay ĐĂ (G7) xanh xao nhiều (F)
Ôi tháng NĂM (G7) gót chân M̉N (Am)
Trên phiếm DU ( Dm)   -   (G7)

Người ngồi XUỐNG (C) xin mưa ĐẦY (Am)
Trên hai VAI (F) cơn đau DÀI (G7)
Người nằm XUỐNG (C) nghe tiếng RU (G7)
Cuộc đời ĐÓ (C) có bao LÂU (G7)
Mà hững HỜ (C)   -  (C)


Sau khi nắm vững phần đệm căn bản này, chúng ta sẽ có thể bàn thêm về những chỗ có thể thay đổi hợp âm để cho bài đệm nghe ...“t́nh” hơn, cũng như cách viết câu dạo đàn và câu kết


Vơ Tá Hân

 
  Logged
Nobita_guitar
Vim-God
VIM_King
*****

Gender: male
Posts: 732
 I love guitar.
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #6 on: 07/24/04 at 23:17:54 »
| Reply with quote | Modify

Bác Hân viết công thức rất dễ hiểu và rất hay, cứ áp dụng công thức này th́ bài ǵ cũng đệm được hết cả, các bạn có thể để những hợp âm theo công thức trên sao cho đúng sở thích của ḿnh, không hề phải bắt buộc đúng nguyên bản cho lắm. Để các bạn dễ hiểu điều này cháu xin được mạn phép tiếp lời của bác Hân là cũng lấy mấy hợp âm của bác cho trong công thức điền theo cách khác cũng có thể được, để khi các bạn đệm giỏi rồi th́ có thể để hợp âm theo tai nghe của ḿnh theo nhiều kiểu khác nhau. Dưới đây là thêm một ví dụ nữa. Ngoài ra các bạn cũng theo công thức trên của bác Hân mà để theo cách khác cũng được. Nếu như các bạn thấy cách đó là hay theo tai nghe của ḿnh.

Trời ươm NẮNG (C) cho mây HỒNG (Am)
Mây qua MAU (F) em nghiêng SẦU (C)
C̣n mưa XUỐNG (Em) như hôm NÀO (F)
Em đến THĂM (C) mây âm thầm (Am)
Mang gió LÊN (G7)        -    (G7)

Người ngồi ĐÓ (C) trông mưa NGUỒN (Am)
Ôi yêu THƯƠNG (F) nghe đă BUỒN (C)
Ngoài kia LÁ (Am) như vẫn XANH (Em)
Ngoài sông VẮNG (Am) nước dâng LÊN (G7)
Hồn muôn TRÙNG (C)     –     (C)

Này em đă KHÓC (G7) chiều mưa đỉnh CAO (C)  - (F)
C̣n ǵ nữa ĐÂU (G7) sương mù đă LÂU (Em)
Em đi VỀ (Am) chiều mưa ướt áo (F)
Đường phượng BAY (Dm) mù không lối VÀO (F)
Hàng cây LÁ (G7) xanh gần với NHAU (C)  -  (C)

Người ngồi XUỐNG (C) mây ngang ĐẦU (Am)
Mong em QUA (F) bao nhiêu CHIỀU (C)
Ṿng tay ĐĂ (Em) xanh xao nhiều (F)
Ôi tháng NĂM (C) gót chân M̉N (Am)
Trên phiếm DU ( Dm)   -   (G7)

Người ngồi XUỐNG (C) xin mưa ĐẦY (Am)
Trên hai VAI (F) cơn đau DÀI (C)
Người nằm XUỐNG (Am) nghe tiếng RU (Em)
Cuộc đời ĐÓ (C) có bao LÂU (G7)
Mà hững HỜ (C)   -  (C)
  Logged

I love guitarist Julian Bream

Ôm đàn guitar
Tấu farruca
Nhảy flamenco
Gơ tiếng bongo
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #7 on: 07/25/04 at 01:27:19 »
| Reply with quote | Modify

Hoan hô bạn Nobita đă tiếp lời cho tôi.  Các bạn khác có ư kiến hay nhận xét ǵ th́ xin hăy lên tiếng nhé.  

Như Nobitar đă nhắc lại cho các bạn là với 6 hợp âm căn bản này, các bạn chỉ cần dùng tai ḿnh để nghe và lắp các hợp âm sao để sao nghe cho thuận tai.  Tuy nhiên nên nhớ đừng nhảy ... lung tung từ hợp âm này qua hợp âm khác một cách ... tự do quá,  v́ có nhiều chuyển động nghe rất chỏi tai .  Khi học về ḥa âm th́ bạn sẽ biết có một số điều “cấm kỵ”, có dịp tôi sẽ ghi ra những chi tiết này cho ai muốn nghiên cứu sâu xa hơn

Nắm vững được bửu bối gồm 6 hợp âm căn bản này, bạn cảm thấy an tâm bước ra sân khấu ... Chưa bắt đầu dạo đàn th́ cô ca sĩ đă quay lại nói nhỏ rằng “ Anh ơi, cung Do trưởng thấp quá, anh đàn cho em cao hơn, ở cung Mi trưởng được không?”

Ngay lập tức bạn dùng “bộ luật gia đ́nh 1-4-5” và t́m ra ngay 6 hợp âm trong bài này là : E, A,B7 và C#m, F#m và Gm .  Thế nhưng nguy quá v́ mấy cái hợp âm “quái đản” này ... chưa biết bấm ở đâu cả v́ ḿnh ... chưa học !

Đang khi bối rối, cô ca sĩ lại thay đổi ư kiến “ Hay là anh xuống cho em 2 tông cũng được!”  Xuống 2 tông có nghĩa là từ chủ âm Do trưởng , hạ xuống chủ âm La trưởng (A)

Lại áp dụng “luật gia đ́nh 1-4-5”, bạn t́m ra ngay 6 hợp âm trong gia đ́nh này là :
A,D,E7 và Fa#m, Bm, C#m  ... Lại cũng khổ v́ toàn là những hợp âm lạ và trắc trở khó bấm.

Phải làm ǵ bây giờ ?

Thực sự th́ trước khi ra “chiến trường”, bạn cần học thêm 2 chiêu sau đây th́ mới có thề gọi là tạm đủ căn bản để đệm được các bài nhạc cho ca sĩ hát, ở bất cứ cung nào.


Chiêu thứ nhất :  
Tập thêm 1 bộ 6 hợp âm để đệm 1 bài ở chủ âm Sol trưởng (G)

Giả thử như bài Mưa Hồng được hát ở cung (tông , chủ âm) G th́ 6 hợp âm căn bản của “gia đ́nh cung C” sẽ thay đổi từ: C,F,G7 – Am,Dm.Em
ra thành
G,C,D7 – Em, Am,Bm

Đây là những thành viên trong gia đ́nh cung Sol trưởng (G)

Để t́m bộ 6 hợp âm mới này có 2 cách, hoặc bắt đầu từ chủ âm G mà dùng luật 1-4-5 , hoặc nh́n vào trang nhạc viết cho cung Do trưởng (C) mà cứ nh́n thấy tên hợp âm nào th́ cứ đếm lên 5 nốt ( Do thành ra Sol, Fa thành ra Do v.v...)


Chiêu thứ hai:
Dùng cái CAPO

“Capo” là một cái kẹp đàn rất thông dụng khi đệm đàn ( và dùng trong Flamenco guitar) nhưng không dùng trong guitar cổ điển

Nếu muốn đệm nhạc cho ḿnh và nhất là cho người khác hát th́ nhất định là bạn phải t́m mua 1 cái Capo ở các tiệm nhạc.

Kẹp cái Capo từ phím 1 và nhích dần lên 6 th́ tuy vẫn đàn 6 hợp âm trong cung Do trưởng, bạn đă có thể đệm cho casĩ hát ở các cung từ C# (Db) đến F# trưởng hay Gb trưởng

Tương tự, nếu đàn ở cung Sol trưởng (G) và kẹp Capo từ phím 1 đến phím 4, bạn có thể đệm cho các bài nhạc từ cung Sol thăng trưởng (hoặc La giảm thứ) đến Si trưởng

(Chú ư “ Dùng Capo ở phím 5 mà đàn những hợp âm của gia đ́nh G th́ cũng tương tự như đệm bài hát ở cung Do trưởng .   Tuy nhiên các hợp âm đàn ở vị trí này sẽ cao hơn nếu đàn cung C không dùng Capo.  Trong trường hợp có 2 guitar cùng đệm cho 1 ca sĩ th́ 1 cây đệm ở Do trưởng không Capo  , c̣n cây kia đệm ở Sol trưởng với Capo ở bậc 5, nghe sẽ rất hay)

Nói chung lại th́ chỉ cần nắm 6 hợp âm trong gia đ́nh cung Do trưởng và thêm vào 3 hợp âm mới là G, D7và Bm , tất cả là 9 hợp âm, th́ bạn có thể đệm đươc tất cả, bất chấp ca sĩ có khó tính, thay đổi tông lên xuống thế nào đi nữa

Trở lại hai thí dụ ở đầu bài:

1.      Ca sĩ đ̣i hát Mưa Hồng ở cung Mi trưởng >>>>  Kẹp Capo ở phím 4 và đàn 6 hợp âm của gia đ́nh Do trưởng ( mà bạn đă thuộc ḷng, hoặc đă ghi trên giấy rồi )
2.      Ca sĩ đ̣i hát Mưa Hồng ở cung A trưởng >>>>  Không thể đàn ở Do trưởng mà kéo Capo xuống, bạn sẽ lắp Capo ở phím 2, rồi đàn bài nhạc xem như ở cung Sol trưởng (G).  Khi thành thạo rồi , bạn có thể nh́n vào bài nhạc đầu tiên với các hợp âm viết cho cung Do trưởng mà trong trí lập tức đếm lên 5 nốt.  Điều này không khó, và nếu muốn tập đọc cho nhanh th́ bạn nên chịu khó luyện thêm một câu ... “thần chú” khác là ...

Do Mi Sol / Re Fa La /Mi Sol Si / Fa La Do / Sol Si Re / La Do Mi, Si Re Fa

Nói chung là tập đọc các nốt trong âm giai thành từng nhóm 1-3-5 ... cho thật nhanh

Không những “thần chú” này sẽ giúp bạn chuyển cung (như trong thí dụ trên) mà c̣n sẽ giúp ích rất nhiều khi xác định tên các hợp âm

Tóm lại nếu phải đệm cho 1 ca sĩ hát đột xuất 1 bài ở cung trưởng dầu cho không có nhạc bản trước mặt th́ bạn có thể làm như sau:
1.      Thử dạo bài ấy ở cung Do trưởng, dạo 6 hợp âm trong “gia đ́nh C” .  Nếu ca sĩ thấy OK th́ tốt quá
2.      Nếu ca sĩ cho rằng Do trưởng quá thấp và đ̣i lên cao th́ chỉ việc dùng Capo.  Giản dị quá !
3.      Nếu ca sĩ đ̣i hát thấp hơn th́ chuyển qua cung Sol trưởng , dạo 6 hợp âm trong “gia đ́nh G” rồi dùng Capo nếu cần!


Cho đến giờ , chúng ta vẫn c̣n bàn về lư thuyết cho bàn tay trái, nghĩa là làm sao để t́m hợp âm cho 1 bài nhạc Việt giản dị.  Có lẽ như vậy cũng tạm đủ để bắt đầu bước qua phần kỹ thuật căn bản cho tay mặt.  


Vơ Tá Hân
 
  Logged
myngoc
VIM_Member
*

Posts: 4
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #8 on: 07/26/04 at 23:50:51 »
| Reply with quote | Modify


Cám ơn Anh Hân, thích quá .... nhưng đau tay quá Thầy ơi  
MN
  Logged
myngoc
VIM_Member
*

Posts: 4
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #9 on: 07/27/04 at 00:18:15 »
| Reply with quote | Modifyon 07/26/04 at 23:59:05, KT7 wrote:
Trời đất !!!!
Đau tay mà đi khoe với thầy ... chẳng khác nào nói là: Thầy ơi ....

hihihhih
 


Biết Thầy đi xa mới dám lên tiếng  
MN
  Logged
HHMinhKhai
VIM_Member
*

Posts: 1
 I Love VIM !
   

 
Profile | E-Mail | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #10 on: 07/28/04 at 04:51:03 »
| Reply with quote | Modify

Anh Hân vui ḷng hướng dẫn cách  đệm các điệu nhạc giup em !!!
Vi dụ điệu bolero thi danh như thế nào.....
  Logged
vtranhoang
VIM_Member
*

Posts: 10
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #11 on: 07/28/04 at 17:39:40 »
| Reply with quote | Modify

Em cũng dang bat' dầu ṃ mẫm hoc về guitar , t́nh cờ vào dây thấy anh Hân có những bài chỉ dẫn học can bản guitar rat là hữu ich, em thích quá tiếp theo anh có thể chỉ thêm về cách đệm những diêu  như Tango , chachacha, hay Rhumba. vv ...Em dang rat muon hoc dệm những dieu này, mong sự chỉ dẫn của anh
Xin cam on anh trước.
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #12 on: 07/29/04 at 06:06:07 »
| Reply with quote | Modify

Cho toi bay gio thi toi chi moi viet nhung đieu chi dan đe giup tim hop am cho bai nhac, nghia la chi moi bàn ve tay trái ma thoi .  Tuan nay toi đang o Vietnam cho nen tuan sau ve lai Singapore thi toi se viet tiep nhung bai huong dan cho tay mặt

Cu kien nhan, tap tu tu, nam vung cac bai can ban roi thi cac ban se biet đem nhieu the loai nhac mot cach de dang . Nen co gang hoc tung buoc that vung chac ma khong nen " đốt giai đoạn".  Hoc đàn guitar cổ điển thi khó chứ học đệm guitar th́ không khó lắm đâu !

Than men


Vo Ta Han
  Logged
destroy0012002
VIM_Member
*

Posts: 2
 I Love VIM !
   

 
Profile | E-Mail | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #13 on: 07/30/04 at 00:06:09 »
| Reply with quote | Modify

cac bac lam on chi cho chau link cua cac dien dan ve ghi ta phim lom voi, chau rat muon hoc dan cai luong
cam on cac bac nhieu!
  Logged
Nobita_guitar
Vim-God
VIM_King
*****

Gender: male
Posts: 732
 I love guitar.
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #14 on: 07/30/04 at 00:15:26 »
| Reply with quote | Modify

Ái già ơi! Sao lại có mục học guitar cải lương trong này
  Logged

I love guitarist Julian Bream

Ôm đàn guitar
Tấu farruca
Nhảy flamenco
Gơ tiếng bongo
TTL2019
Guest

E-Mail
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #15 on: 07/30/04 at 01:25:30 »
| Reply with quote | Modify


on 07/30/04 at 00:06:09, destroy0012002 wrote:
cac bac lam on chi cho chau link cua cac dien dan ve ghi ta phim lom voi, chau rat muon hoc dan cai luong
cam on cac bac nhieu!

 destroy0012002,
 Ban thu check cai url sau day:
     http://www.vphausa.org
 Than men,
 ML
 


 
  Logged
destroy0012002
VIM_Member
*

Posts: 2
 I Love VIM !
   

 
Profile | E-Mail | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #16 on: 08/01/04 at 07:45:19 »
| Reply with quote | Modify

Link trên vào hoài không được bác ạ. Có cái nào khác khổng Chỉ giúp em với.
Cảm ơn bác!
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #17 on: 08/09/04 at 08:41:44 »
| Reply with quote | Modify


Các bạn mến

Hôm nay tôi xin viết tiếp về 2 loại hợp âm cho bàn tay trái để các bạn có thêm vài “bửu bối” nữa, trước khi chuyển qua mục kỹ thuật cho bàn tay mặt.

A. Hợp âm 7 :  

Trong những bài trước các bạn đă biết dùng luật 1-4-5 t́m 6 hợp âm căn bản để đệm các bài nhạc Việt phổ thông.  Với một bài nhạc ở cung (chủ âm) Do trưởng (C) th́ 6 hợp âm này là C, F, G , Am, Dm, E .  Đây là những hợp âm được tạo bởi 3 nốt ở bậc 1,3,5 ( hợp âm C gồm có Do, Mi, Sol,  hợp âm F có Fa, La, Do v.v…) .Nay nếu thêm 1 nốt ở bậc 7 th́ ta sẽ có 1 hợp âm tạo bởi 4 nốt, thí dụ G7 gồm Sol, Si, Re, Fa .  

Tính chất của hợp âm 7 này ra sao và khi nào th́ ta nên mang ra dùng trong bài nhạc?   Nghe một hợp âm 7, ta sẽ có cảm giác không thuận tai, dường như có một cái ǵ không ổn, cần phải “giải quyết” bằng cách ngay sau đó trở về chủ âm th́ mới êm tai.  

Để đệm các bản nhạc Việt th́ các bạn chỉ cần dùng hợp âm 7 tạo ở bậc 5 của âm giai.  Thí dụ trong bộ 6 hợp âm dùng để đệm các bài nhạc cung Do trưởng (hay La thứ), th́ chỉ có 2 hợp âm có thể chuyển qua hợp âm 7 là Sol7 ( hợp âm tạo ở bậc 5 của âm giai Do trưởng) và E7 (hợp âm tạo ở bậc 5 của âm giai La thứ).

Như thế th́ trong túi bửu bối để đệm nhạc của bạn trước đây có 6 hợp âm, nay sẽ có 8 hợp âm.  Với một bài nhạc cung Do trưởng (hay La thứ) nay sẽ có C, F, G, G7 và Am, Dm, E, E7.  

Nói chung với hợp âm 7, tạm thời bạn chỉ cần nhớ 3 điểm sau đây:

1.      Chỉ dùng hợp âm 7 cho những hợp âm ở bậc 5
2.      Sau khi dùng hợp âm 7 (ở bậc 5) th́ chuyển về chủ âm.  Thí dụ trong 1 bài nhạc ở cung C, sau khi dùng G7 th́ chuyển về C  ( hoặc sau E7 th́ về Am) và thường dùng cặp hợp âm này ( G7 – C  hoặc E7 – Am) ở cuối đoạn nhạc hay cuối bài
3.      Khi tạo hợp âm 7, nên nhớ là nốt ở bậc 7 này phải cách chủ âm 1 cung . Thí dụ: C7 gồm Do-Mi-Sol-Sib >>> chứ không phải Si v́ Si cách Do chỉ có nửa cung .

Ghi chú: Sau này khi đi vào thể nhạc blues th́ các bạn sẽ thấy rằng tất cả các hợp âm căn bản đều được chuyển thành hợp âm 7 (chứ không chỉ hạn chế ở những hợp âm bậc 5 như đă nói trên).  Hợp âm 7 là loại hợp âm rất thông dụng trong những thể nhạc trẻ hiện đại và có rất nhiều loại như Major 7th, Minor 7th, Minor/major 7th, Major 7th flat 5th, Major 7th sharp 5th, 7th flat 5th,7th sharp 5th, Minor 7th flat 5th, Diminished 7th v.v... mà chúng ta tạm thời chưa cần bàn đến  


B. Hợp âm sus4:

Hôm trước có bạn hỏi về sus4 nên nhân tiện tôi sẽ mang ra bàn ở đây luôn.  Chữ  “sus” là chữ viết tắt của “suspension” nghĩa là “treo lơ lửng”.  Lấy một hợp âm 3 nốt gồm các nốt ở bậc 1-3-5 , rồi thay v́ dùng nốt ở bậc 3 mà chuyển thành nốt ở bậc 4 th́ có hợp âm sus4.  Thí dụ C (Do-Mi-Sol) th́ Csus4 là Do-Fa-Sol.

Thông thường sau khi đàn 1 hợp âm sus4 th́ ngay sau đó bạn cần về lại với hợp âm gốc.  Chẳng hạn như ở cuối 1 bài nhạc cung Do trưởng, bạn có thể đàn Csus4 rồi mới kết thúc bằng chủ âm C.

Ngoài ra khi đệm nhạc Việt, bạn cũng có thể dùng sus4 ở bậc 5, để thay thế cho hợp âm bậc 5 ở cuối một phần của đoạn nhạc.   Ở đây sus4 sẽ tạo một cảm giác lơ lửng, chờ đợi trong trí người nghe, trước khi bạn quay về với chủ âm ở phần sau của câu nhạc.  Muốn rơ điều này, bạn có thể t́m nghe bài “Hẹn Ḥ” của Phạm Duy mà tôi đă chuyển soạn cho guitar (trong website http://vota.com/nhac ).  Bài này tôi soạn ở cung Am, và đă dùng Esus4 ở cuối phần đàn chậm, trước khi chuyển sang Am ở phần sau là một biến khúc (variation) đàn nhanh hơn ...

sus4 cũng như môt số những hợp âm ... “hoa lá” khác được dùng để trang điểm thêm cho phần ḥa âm của một bài nhạc phong phú hơn.  Trước mắt, khi mới tập đệm nhạc Việt th́ nếu không dùng những hợp âm này cũng chẳng sao cả.  Sau này khi đệm khá hơn rồi th́ chúng ta sẽ bàn thêm về những hợp âm này


Vơ Tá Hân
 
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #18 on: 08/09/04 at 11:31:38 »
| Reply with quote | Modify


Kỹ thuật tay mặt

Vài điều căn bản:

Trước khi đi vào chi tiết về các thể loại đệm tay mặt, tôi xin tŕnh bày một vài điều căn bản nhằm mục đích giúp các bạn có 1 cái khung (framework) để sau này có thể đệm tay mặt cho mọi bài hát:

A. T́m xem bài nhạc thuộc nhịp ǵ ?:  

Nh́n vào 1 bài nhạc, bạn sẽ thấy các ḍng nhạc được chia thành từng “ô nhịp” , cách nhau bởi 2 “vạch nhịp” .  Trong mỗi ô nhịp sẽ có một số nốt nhất định, được xác định ở sau bộ khóa nơi đầu bài nhạc bởi những con số như 2/4  ,  3/4  ,  6/8  v.v…

Các con số ở trên (tử số) như 2, 3, 6 v.v.. cho biết trong mỗi ô nhịp có bao nhiêu “phách”, tức là sẽ đưa tay đánh nhịp (hoặc lấy chân đập nhịp) bao nhiêu lần trong mỗi ô nhịp.

Các con số ở  dưới (mẫu số) như 4,8,16 v.v…cho biết mỗi lần đập nhịp như vậy (mỗi phách) th́ có giá trị là bao nhiêu lâu.  Lấy nốt tṛn làm đơn vị và mang ra chia 2, 4, 8 sẽ thấy 1 tṛn = 2 trắng = 4 đen = 8 móc đơn  .  Số 4 có nghĩa là nốt đen, và 8 là nốt móc đơn v.v...

Như vậy, nhịp 2/4 có nghĩa là mỗi ô nhịp có 2 nốt đen ,  9/8 có nghĩa là mỗi ô nhịp có 9 nốt móc đơn và 12/8 sẽ có 12 móc đơn trong 1 ô nhịp.  Tuy nhiên trong thực tế th́ không ai đập nhịp hết 6, 9, hay 12 lần trong mỗi ô nhịp v́ như vậy sẽ … mỏi tay và rả chân lắm!  Do đó người ta chỉ lấy tay đánh nhịp 2, 3 hay 4 lần trong mỗi ô nhịp mà thôi.  Những bài nhạc có số 2,3,4 ( như 2/4 , 3/8 ,  4/4 ) đều thuộc loại này và được gọi chung là “nhịp đơn”

Với những bài mà số nhịp có tử số lớn hơn 2,3 hay 4 ( như 6/8, 9/8 , 12/8) th́ đây là những “nhịp kép”, và muốn t́m “nhịp đơn tương ứng” th́ dùng luật “trên chia 3, dưới chia 2” . Thí dụ, với nhịp 6 / 8 th́ 6 chia 3 bằng 2  >>> 2 phách  , và 8 chia 2 bằng 4 >>> nốt đen.  Bài này có 2 phách, mỗi phách có giá trị 1 nốt “đen chấm” ( 1 đen + 1 móc đơn hay bằng 3 nốt móc đơn) .  Chỉ để ư đến tử số th́ bài nhạc 6/8 thuộc nhịp 2,  và tương tự 9/8 thuộc nhịp 3 ,    12/8 thuộc nhịp 4 phách

Tóm tắt : Bước đầu tiên là cần t́m xem bài nhạc (hay đoạn nhạc) thuộc nhịp 2, 3, hay 4.  

B. Định số lần “khảy” trong 1 ô nhịp

Khi dùng tay mặt để đàn, ta có thể “khảy “đàn bằng 1 ngón (cái, trỏ, giữa hoặc áp út : p – i – m -  a) hoặc đánh trải một nhóm nốt.  Hăy tạm thời gọi mỗi lần đàn như vậy là 1 “khảy”  (stroke) .

Với một bài thuộc nhịp 2 th́ ta có thể đàn 2 “khảy” trong mỗi ô nhịp.  Thí dụ như trong khi tay trái bấm một hợp âm (C) th́ tay mặt có thể đàn vài cách như sau:

a)      trải - trải  ( dùng ngón cái đánh trải 2 lần)
b)      cái - trải   ( dùng ngón cái đánh nốt bậc 1 của hợp âm - rồi sau đó đánh trải
c)      p – ima ( sau khi đàn phách 1 bằng ngón cái , đàn tiếp dây 1,2,3 bằng 3 ngón trỏ, giữa, áp út)

Nếu đàn môt cách từ đầu đến cuối mà không thay đổi như vậy th́ nghe cũng chán, do đó bạn có thể tăng số “khảy” trong 1 ô nhịp lên gấp đôi ( nhân hai) để “khảy” 4 lần trong mỗi ô nhịp và đệm tay mặt như sau:

a)      p – i – m – a
b)      p – i  - ma - i
c)      p – ima – ima - ima

Tương tự, bạn có thể tăng số “khảy” trong mỗi ô nhịp lên gấp ba ( nhân 3) để “khảy” 6 lần trong mỗi ô nhịp và đệm như sau:
a)      p – i – m      –     a – m – i

Tóm tắt: với một bài nhịp hai, bạn có thể “khảy” 2 , 4 hay 6 lần trong một ô nhịp .  Tương tự, với nhịp ba th́ có thể khảy 3,6,9 lần trong 1 ô nhịp,  và với nhịp 4 th́ có thể khảy 4,8,12 lần

Những bài nhịp 2 thường là những hành khúc và lối đệm tay mặt rất giản dị như đă tŕnh bày ở thí dụ trên

Những bài nhịp 3 thuộc loại luân vũ (valse) và cách đệm tay mặt cũng rất giản dị như ta sẽ thấy trong thí dụ phần đệm cho bài THU VÀNG của Cung Tiến sẽ tŕnh bày sau

Những bài thuộc nhịp 4 rất đa dạng và gồm hầu hết những thể loại thông dụng mà ta sẽ lần lượt bàn đến trong những bài kế tiếp.

Để kết thúc bài đầu tiên trong phần kỹ thuật tay mặt này, tóm tắt th́ bạn cần nhớ các điểm sau đây:
1.      Trước khi đệm, hăy nh́n xem bài nhạc thuộc nhịp 2, 3 hay 4
2.      Mỗi nhịp sẽ có 3 cách đệm từ chậm đến nhanh ( không đổi, nhân 2, nhân 3) với số “khảy” trong mỗi ô nhịp tăng từ bằng số phách (không đổi) lên gấp đôi (nhân 2) hoặc gấp ba (nhân 3)
3.      Khi đệm một bài nhạc th́ cần thay đổi lối đệm theo 1 trong 3 cách nói trên cho linh động.  Thường nên bắt đầu bài với cách chậm (không đổi) rồi dần dần đổi lên nhanh hơn ( nhân 2 hoặc nhân 3) khi qua điệp khúc và trở lại chậm để hết.

Ta hăy nh́n vào thí dụ đệm bài THU VÀNG là một bài nhịp 3 (valse) ở phần sau


Vơ Tá Hân
 
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #19 on: 08/09/04 at 11:32:33 »
| Reply with quote | Modify


Đệm guitar nhịp điệu VALSE

Trong phần này tôi sẽ chọn bài THU VÀNG của Cung Tiến làm thí dụ.  Bạn nào không biết có thể ghé vào trang web của tôi để nghe bài này đă chuyển soạn cho guitar

Phần A : Lời Nhạc

Đoạn 1
Chiều hôm qua lang thang trên đường
Hoàng hôn xuống chiều thắm muôn hương
Chiều hôm qua ḿnh tôi bâng khuâng
Có mùa thu về tơ vàng vương vương

Đoạn 2
Một ḿnh đi lang thang trên đường
Buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng
Ḷng xa xôi và sầu mênh mông
Có nghe lá vàng năo nề rơi không?

Đoạn 3
Mùa thu vàng tới là mùa lá vàng rơi
Và lá vàng rơi khi t́nh thu vừa khơi
Nhặt lá vàng rơi xem màu lá c̣n tươi
Nghe chừng như đây màu tê tái

Đoạn 4 a
Chiều hôm qua lang thang trên đường
Nhớ nhớ buồn buồn với chán chường

Đoạn 4 b
Chiều hôm nay trời nhiều mây vương
Có mùa thu vàng bao nhiêu là hương


Phần B : Hợp âm cho tay trái - Chủ âm Sol trưởng ( G )

Đoạn 1
G – G – G – G
G – G – G – D
G – G – G – G
D – D – D – G – G

Đoạn 2
G – G – G – G
G – G – G – D
G – G – G – G
D – D – D7 – G – G

Đoạn 3
C  - C – G – G
D – D – G – G
C – C – G – G
A – A7 – D – D7

Đoạn 4
G – G – G – G
G – G – C – D
G – G – G – G
D – D – D7 – G – G

Phần C : Cách đệm tay mặt

Đoạn 1

p – ima – ima
(Dùng cách đệm căn bản : bài nhịp 3 > đàn 3 “khảy” )


Đoạn 2
p – i – ma – i – ma – i
(“nhân đôi” số phách để “khảy” 6 lần trong 1 ô nhịp)


Đoạn 3
p – i – m – a – m – i
(vẫn “nhân đôi” số phách, nhưng đàn arpeggio)


Đoạn 4a
trở về như đoạn 1 : p – ima – ima


Đoạn 4b
trở về như đoạn 2 :  p – i – ma – i – ma – i

Ghi Chú :
Để mở đầu bài đệm th́ bạn có thể dùng các cách giản dị như sau:
1.      Có thể đệm căn bản các hợp âm G – D – G  
2.      Có thể dùng phần đệm cuối bài của đoạn 4b
Để chấm dứt th́ bạn có thể đàn lại 2 câu nhạc cuối (đoạn 4b)

Vơ Tá Hân
 
  Logged
vtranhoang
VIM_Member
*

Posts: 10
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #20 on: 08/14/04 at 03:11:34 »
| Reply with quote | Modify

Vừa đọc xong mấy bài hướng dẫn của anh Hân, em thích quá xá bài anh soạn rất là rơ ràng, chi tiết , it's very helpful, nhất là cho dân beginner, complete newbie and slow như em .

Em cũng mới ṃ mo` hoc. được một chuttttt xíu nhạc lư căn bản trong những websites hơn tháng nay thôi, nhưng toàn là English sites, sau em mới đi lac vào cái vim-online này, lại có đươc những người rất là nhiêt t́nh như anh Hân đă bỏ th́ giờ ra hướng dẫn rất cụ thể , giúp cho các bạn khác và nhất là  cho em hiểu thêm một số căn bản nữa, so ít great cho em to start.

Em cám ơn anh Hân rất là nhiềuuuuuuuuu    

PS. Í quên , anh Hân ơi, bài Thu Vàng này em cũng đă nghe rồi, và biết hát sơ sơ thôi, nhưng em không có bản nhạc th́ làm sao đàn cho đúng nhịp hả ạnh ,ví dụ nhu câu đầu là  "chiều hôm qua lang thang trên đường" th́ những nốt nào là lead in note, và những nốt nào nằm trong một trường canh , and same với những câu khác đó ,  please nói cho em biet với.  Thanks anh again !
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #21 on: 08/18/04 at 07:47:37 »
| Reply with quote | Modify


PS. Í quên , anh Hân ơi, bài Thu Vàng này em cũng đă nghe rồi, và biết hát sơ sơ thôi, nhưng em không có bản nhạc th́ làm sao đàn cho đúng nhịp hả ạnh ,ví dụ nhu câu đầu là  "chiều hôm qua lang thang trên đường" th́ những nốt nào là lead in note, và những nốt nào nằm trong một trường canh , and same với những câu khác đó ,  please nói cho em biet với.  Thanks anh again !
[/quote]


Chỉ dẫn cách học đàn trên web theo lối này thật cũng khó cho cả tôi lẫn người đọc, v́ mọi người không xem được bài nhạc và không nghe được bài đàn.  Có lẽ sau này tôi sẽ gom lại tất cả các bài đă viết để đưa vào web của tôi, kèm theo các bài nhạc và mp3 files .  Tạm thời Hoàng có thể xem THU VÀNG mà tôi chuyển soạn cho guitar trên trang nhạc của tôi nhé.

 
Vơ Tá Hân
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #22 on: 08/18/04 at 07:48:54 »
| Reply with quote | Modify

Các bạn mến


Trong bài viết kỳ trước, tôi đă nêu ra vài điểm căn bản về phần đệm tay mặt. Nói tóm tắt là  bạn cần  a) xem bài nhạc thuộc nhịp 2, 3 hay 4  và b) Nhân số nhịp 1, 2, hay 3 lần sẽ có 3 cách đệm để chọn.  Sau đó chúng ta cũng đă áp dụng những quy luật này để đệm 1 bài valse (nhịp 3) giản dị (“Thu Vàng” của Cung Tiến) .  

Sau khi đă nắm được cái “sườn” căn bản này th́ chúng ta có thể bắt đầu thay đổi, thêm bớt chút ít để cho phần đệm đàn được linh động hơn.  Sau đây chúng ta hăy dùng bài BÊN ĐỜI HIU QUẠNH của Trịnh Công Sơn làm thí dụ:

Bài này viết ở cung Re thứ (Dm), nhịp 2/2 (2 dấu trắng trong 1 ô nhịp >>> nhịp 2) gồm có 4 đoạn chính và đoạn đầu như sau:

Một (Dm) lần chợt nghe (Dm) quê quán (C) tôi xưa (F)
Giọng (A) người gọi tôi (A) nghe tiếng (A7) rất nhu ḿ (Dm)
Ḷng (Dm) thật b́nh yên (Bb) mà sao (C) buồn thế (F)
Giật (Dm) ḿnh nh́n tôi (Bb) ngồi hát (A7) bao giờ (Dm)

Cách đệm của 3 đoạn sau cũng như vậy nghĩa là:

Dm  Dm C  F
A  A  A7  Dm
Dm  Bb*  C  F
Dm  Bb*  A7  Dm


( Ghi chú : Nếu chưa quen đàn hợp âm Bb, có thể tạm thời thay thế bằng Dm ở đây)


Lời nhạc của 3 đoạn kế là
 
*****

Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Ḷng thật b́nh yên mà sao buồn thế
Giật ḿnh nh́n tôi ngồi khóc bao giờ


Đường nào quạnh hiu tôi đă đi qua
Đường về t́nh tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên ḷng không ǵ nhớ
Giật ḿnh nh́n quanh ồ phố xa lạ


Đường nào d́u tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi ḷng không buồn mấy
Giật ḿnh tỉnh ra ồ nắng lên rồi

Điệp Khúc :  
Hưm … hưm … hưm … hưm … hưm  ( 2 lần )

Đệm :   Dm  C  C  Dm  (2 lần)Cách đệm tay mặt

Đây là 1 bài thuộc nhịp chẵn (nhịp 2 hoặc 4 - khác với nhịp lẻ: nhịp 3 đă bàn kỳ rồi ).  Ta có thể dùng cách “nhân 2” để đệm toàn bài này, như thế mỗi lần đệm 1 hợp âm như đă viết ở trên (mỗi ô nhịp dùng 1 hợp âm) th́ sẽ “khảy” 4 lần.  

Nếu theo đúng “sách vở” mà đệm p – i – m – a từ đầu đến cuối bài th́ nghe rất đều đặn, không ǵ đặc sắc.  Do đó tuy dùng một “cách” duy nhất là “nhân 2” để có 4 “khảy” trong một ô nhịp, ta có thể dùng 4 lối sau đây để đệm (thí dụ đàn hợp âm Dm để đệm 1 ô nhịp)

1  (dùng ngón cái hay ngón trỏ đánh trải)

Đếm  1      2      3      4      
                                                               
E-----1----------1-----1-------  
B-----3----------3-----3-------
G-----2----------2-----2-------
D----- 0----------0-----0-------
A-------------------------------
E-------------- -----------------


2 (dùng các ngón p – i  - am – i )

Đếm  1      2      3      4      
                                                             
E-----------------1--------------
B-----------------3--------------
G-----------2----------2---------
D-----0--------------------------
A----- ----------------------------
E----------------------------------


3 (dùng các ngón  p – i – am – p)

Đếm  1      2      3      4      
                                                             
E-----------------1--------------
B-----------------3--------------
G-----------2--------------------
D-----0----------------0---------
A----- ----------------------------
E----------------------------------


4 (dùng các ngón p – i – am)

Đếm  1      2      3      4      
                                                             
E-----------------1--------------
B-----------------3--------------
G-----------2--------------------
D-----0--------------------------
A----- ----------------------------
E----------------------------------


Tóm tắt bài đệm:

Dạo đàn :  Có thể dùng 2 câu điệp khúc Dm-C-C-Dm (2 lần) và đệm theo lối 1
Đoạn 1: Đệm theo lối # 1
Đoạn 2: # 2
Đoạn 3: # 3
Đoạn 4: # 4
Điệp khúc & Kết : Đệm theo lối 1


Một điểm nhỏ cần ghi nhớ là khi đàn mỗi hợp âm th́ bạn nên đàn nốt bass (ngón cái) là nốt chủ âm.  Dm th́ bắt đầu bằng nốt Re (D), hợp âm Do trưởng ( C ) th́ bass là nốt Do ( C ) v.v..Phân tích :

Tuy toàn bài được đệm theo cách “nhân 2” nghĩa là sẽ có 4 “khảy” trong mỗi ô nhịp, ta có thể ngân dài 1 “khảy” (lối 1 và 3).  Nếu viết theo kư âm th́ là đen – móc-móc (lối 1) hoặc móc-móc-đen (lối 2) .   Thêm vào đó, mỗi “khảy” th́ không hẳn chỉ đàn bằng 1 ngón (như p-i-m-a) mà có thể là 2 ngón cùng lúc (ma), 3 ngón (ima), hoặc đánh trải.  Sau này các bạn sẽ học thêm về cách “chạy bass”, đổi nốt ở một vài “khảy” trong hợp âm là bài đệm sẽ nghe thay đổi khác rất đặc biệt.

Tất cả những kiểu đệm thông dụng trong nhạc Việt như Rumba Bolero, Slow Rock v.v… như ta sẽ thấy trong những bài sau, đều là những biến thể từ cái “sườn” đă bàn đến nơi đây

Sau khi đă nắm vững được cái “sườn” căn bản này rồi th́ bạn nên “thí nghiệm” và thay đổi, thêm bớt theo cách nói trên để t́m ra những cách đệm mới, tạo thành cách đệm đặc biệt cho riêng ḿnh.  Bí quyết chọn lựa là chỉ cần dựa vào tai ḿnh sao cho nghe hay là được.  

Sau này, khi đă “chán” nghe các hợp âm ở vị trí căn bản nơi đầu cần đàn, bạn nên học thêm những thế bấm khác của cùng hợp âm ở vị trí khác trên cần đàn ...

Thân mến


Vơ Tá Hân
 
  Logged
NTDoan
VIM_Junior Member
**

Posts: 28
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #23 on: 08/18/04 at 10:01:08 »
| Reply with quote | Modifyon 08/18/04 at 07:48:54, VoTaHan wrote:
Sau đây chúng ta hăy dùng bài BÊN ĐỜI HIU QUẠNH của Trịnh Công Sơn làm thí dụ:

Bài này viết ở cung Re thứ (Dm), nhịp 2/2 (2 dấu trắng trong 1 ô nhịp >>> nhịp 2) gồm có 4 đoạn chính và đoạn đầu như sau:

Một (Dm) lần chợt nghe (Dm) quê quán (C) tôi xưa (F)
Giọng (A) người gọi tôi (A) nghe tiếng (A7) rất nhu ḿ (Dm)
Ḷng (Dm) thật b́nh yên (B) mà sao (C) buồn thế (F)
Giật (Dm) ḿnh nh́n tôi (B) ngồi hát (A7) bao giờ (Dm)

Cách đệm của 3 đoạn sau cũng như vậy nghĩa là:

Dm  Dm C  F
A  A  A7  Dm
Dm  B*  C  F
Dm  B*  A7  Dm


( Ghi chú : Nếu chưa quen đàn hợp âm B, có thể tạm thời thay thế bằng Dm ở đây)


Thân mến


Vơ Tá Hân


Xin đính chính lại cho phần ghi hợp âm của chú Hân: chỗ hợp âm B (đúng ra là Bb) phải là Si giáng trưởng. Theo cách viết của modern th́ Bb. C̣n theo cách viết của cổ điển th́ B nghĩa là Si giáng, trong khi đó H là Si thường. Ngoài ra các phần khác chú Hân giải thích quá rơ ràng rồi. Không biết cháu có thể liên lạc với chú Hân ở Singapore không ạ? Cháu đang ở Holland drive.
NTDoan
 
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #24 on: 08/18/04 at 11:11:02 »
| Reply with quote | Modify

Chào Đoan

Cám ơn Đoan đă nhắc về chỗ hợp âm B phải ghi Bb ( Si giảm trưởng ).  Chiều nay ngồi trong sở làm việc cuối ngày, c̣n chút th́ giờ nên tôi viết vội bài này mà chưa kịp xem lại kỹ. Tôi cũng đă sửa lại bài viết rồi

Lần rồi khi Đoan email th́ tôi đi Mỹ, sau đó về lại Singapore th́ công việc bề bộn quá nên không email cho Đoan. Tháng rồi khi ở Sài g̣n, tôi có dự concert guitar& piano ở TTVH Phú Nhuận và gặp nhiều bạn nhưng không thấy Đoan , không ngờ là Đoan vẫn đang c̣n ở Singapore .  

Đoan có thể gọi phone tôi tại số 6732-3770 rồi hẹn gặp nhau cuối tuần này và đi xem đàn guitars ...  Tôi định sẽ ghé đến tiệm đàn của Thomas Liauw thứ bảy này để xem đàn, lấy vé và đồng thời lấy một ít tờ quảng cáo giới thiệu "the 4th Singapore International Guitar Festival" mang về Saig̣n cho bạn bè xem v́ thứ hai tuần tới tôi lại sẽ về Saig̣n mấy ngày

Anh Thomas Liauw trước đây là Vice President, phụ tá cho tôi ở Singapore Classical Guitar Society, chuyên phụ trách tổ chức concerts cho những guitarists quốc tế.  Sau này khi anh ta bắt đầu tổ chức các guitar festivals này th́ tôi giúp cho họ dùng Copthorne Orchid Hotel để tổ chức và cho tất cả các guitarists ở tại đây trong suốt thời gian festival . Do đó kỳ nào tôi cũng khách mời danh dự của festival và nếu Đoan c̣n ở Singapore đến đầu tháng tới th́ đi dự với tôi cho vui .

Năm nay sẽ có Paco Pena, Carlos Barbossa-Lima cùng rất nhiều danh cầm khác .  Cách đây vài năm khi Greg Smallman qua cho seminar về kỹ thuật làm đàn, tôi định mời anh Cường qua dự nhưng sau cùng th́ dự định này lại không thành .

Thân mến


Vơ Tá Hân
  Logged
KT7
VIMSpiderman
*****

Gender: male
Posts: 2738
 
   

 
Profile | E-Mail | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #25 on: 08/18/04 at 11:48:35 »
| Reply with quote | Modify

wow ... Paco Pena & Lima là 2 người mà KT7 mê mệt  .... Vậy là Trí ĐOàn không nên bỏ quá chương tŕnh này !

Anh Hân về lại Saigon, cho KT7 gửi lời thăm sức khoẻ đến ns TranVanPhu, va ns Bùi Thế Dũng ...

KT7
  Logged
jim_truong
VIM_Member
*

Gender: male
Posts: 7
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #26 on: 08/18/04 at 18:15:41 »
| Reply with quote | Modify


Ann Han men,

Anh the ma suong nhi, cu ve VN hoại nhẹ Chang bu voi toi, lam viec dau tac mat toi, chua bao gio co co hoi nhu anh cạ.

Khi anh tro ve Singapoẻ, co gi la noi cho anh em vim nghe nhe nhat la ve su tien trien cua cay dan anh Van Lang cho recodỉng dọ.

Chuc anh di vui vẹ.

JT
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #27 on: 08/27/04 at 16:06:24 »
| Reply with quote | Modify


Đệm Điệu SLOW

Trong những bài trước, chúng ta đă bàn về cách đệm những bài nhịp 3 (Valse, Boston) và nhạc cộng đồng - nhịp 2, hôm nay tôi sẽ viết về một lối đệm tổng quát rất thông dụng với các bài nhạc Việt, nhất là để đệm những bài nhạc Trịnh Công Sơn, có tiết điệu Slow du dương.

Đây là những bài nhạc thuộc nhịp có 2 hay 4 phách và chúng ta sẽ áp dụng lối đệm “nhân 3” nghĩa là sẽ đánh 3 “khảy” cho mỗi phách.  Hăy trở lại với thí dụ đệm bài MƯA HỒNG như sau:

Xem lại bài trước, những hợp âm tay trái trong bài là:

C  Am  F   G7  G7  F  G7  C  G7  G7
C  Am  F  G7  C  G7  C  G7  C  C  

C  Am  F  G7  Em  Am  F  
Dm  Dm  G7  C  C

C  Am  F  G7  G7  F  G7  Am Dm  G7
C  Am  F  G7  C  G7  C  G7  C  C


Cách đệm chính cho tay mặt:

Bài này có thể đệm toàn bài theo cách căn bản “nhân 3” như sau:

1 (dùng các ngón p – i  - m – a  -  m  -  i )

Hợp âm Do trưởng (C)

Đếm  1      2      3      4      5      6          
                                                           
E------------------------0------------------
B-----------------1--------- --1------------
G-----------0-----------------------0------
D------------- ------------------------------
A-----3-------------------------------------E-------------------------------------------


Nói chung th́ với mỗi hợp âm, ta sẽ dùng ngón cái để đàn nốt bass mang tên chủ âm, rồi sau đó dùng 3 ngón i,m,a để đàn 3 dây trên


Để dạo đàn th́ có thể đệm tay mặt theo cách trên và đàn vài hợp âm căn bản như :

1)      C   G7   C  

hoặc  

2)       C   Am   F   G7

hoặc dùng câu kết  

3)     C   Am   F   G7   C    G7   C   G7   C  


Sau đó tiếp theo phần chính của bài nhạc :


Trời ươm NẮNG (C) cho mây HỒNG (Am)
Mây qua MAU (F) em nghiêng SẦU (G7)
C̣n mưa XUỐNG (G7) như hôm NÀO (F)
Em đến THĂM (G7) mây âm thầm (C)
Mang gió LÊN (G7)        -    (G7)

Người ngồi ĐÓ (C) trông mưa NGUỒN (Am)
Ôi yêu THƯƠNG (F) nghe đă BUỒN (G7)
Ngoài kia LÁ (C) như vẫn XANH (G7)
Ngoài sông VẮNG (C) nước dâng LÊN (G7)
Hồn muôn TRÙNG (C)     –     (C)


ĐIỆP KHÚC

Này em đă KHÓC (C) chiều mưa đỉnh CAO (Am)  - (F)
C̣n ǵ nữa ĐÂU (G7) sương mù đă LÂU (Em)
Em đi VỀ (Am) chiều mưa ướt áo (F)
Đường phượng BAY (Dm) mù không lối VÀO (Dm)
Hàng cây LÁ (G7) xanh gần với NHAU (C)  -  (C)
Người ngồi XUỐNG (C) mây ngang ĐẦU (Am)
Mong em QUA (F) bao nhiêu CHIỀU (G7)
Ṿng tay ĐĂ (G7) xanh xao nhiều (F)
Ôi tháng NĂM (G7) gót chân M̉N (Am)
Trên phiếm DU ( Dm)   -   (G7)

Người ngồi XUỐNG (C) xin mưa ĐẦY (Am)
Trên hai VAI (F) cơn đau DÀI (G7)
Người nằm XUỐNG (C) nghe tiếng RU (G7)
Cuộc đời ĐÓ (C) có bao LÂU (G7)
Mà hững HỜ (C)   -  (C)
Sau khi đă nắm vững cách đệm căn bản trên đây, muốn làm cho phần đệm phong phú hơn th́ có mấy cách nhỏ sau đây:

1.      Thay đổi cách đệm ở đoạn ĐIỆP KHÚC


Này em đă KHÓC (C) chiều mưa đỉnh CAO (Am)  - (F)
C̣n ǵ nữa ĐÂU (G7) sương mù đă LÂU (Em)
Em đi VỀ (Am) chiều mưa ướt áo (F)
Đường phượng BAY (Dm) mù không lối VÀO (Dm)
Hàng cây LÁ (G7) xanh gần với NHAU (C)  -  (C)


Vẫn dùng cách “nhân 3” để có 6 “khảy” cho mỗi hợp âm, nhưng nay ta sẽ đàn 4 “khảy” đầu và không đàn 2 “khảy” 5 & 6

Dùng   p  -  p  -  i  -  ma

Đếm  1      2      3      4      5      6          
                                                           
E------------------------0------------------
B------------------------1-- ----------------
G-----------------0-------------------------
D----------- 2-------------------------------
A-----3-------------------------------------
E-------------------------------------------

(Ghi nhớ:  Hễ mỗi lần hát chữ HOA th́ phải nhập với phần đệm đầu mỗi hợp âm, dùng ngón cái)

Hoặc :

Đánh trải 4 “khảy” bằng ngón cái


Đếm  1      2      3      4      5      6          
                                                           
E-----0-----0-----0------0------------------
B-----1-----1-----1------1-- ----------------
G-----0-----0-----0------0------------------
D-----2----- 2-----2------2------------------
A-----3-----3-----3------3------------------
E---------------------------------------------


2.      Chạy BASS

Một cách thứ hai thường hay dùng để “thay đổi không khí”  là lối “chạy bass”.  Nói vắn tắt th́ khi đệm, ta có thể thay thế “trải” cuối của một hợp âm bằng một nốt “bắt cầu” đưa đến nốt bass của hợp âm kế tiếp.  Nốt bắt cầu này có thể cao hay thấp hơn tùy thuộc vào nốt bass của hợp âm trước.  

Thí dụ trong bài Mưa Hồng có 3 hợp âm đi liền nhau :  C  Am  F  th́ trước khi qua Am, ta đàn “khảy” 6 của hợp âm trước là nốt “chạy bass” Si (B).   Sau đó trước khi qua hợp âm F , ta “chạy bass” với nốt Sol (G) .

Kết quả sẽ như sau:Đếm  1   2   3   4   5   6   1   2   3   4   5   6   1   2   3   4   5   6          
                                                           
E-----------------0---------------------0-------------------------1-----
B-------------1------1--------------1------1-----------------1------1--
G---- -----0---------------------2-------------------------2-------------
D-------- ----------------------------------------------------------------
A-----3----- ------------2---0-------------------------------------------
E--------------- --------------------------------3---1--------------------
Tư ơng tự như vậy, nếu hai hợp âm kế nhau là Am  C  th́ nốt “chạy bass” sẽ là Si (B) để khi đàn th́ sẽ nghe các nốt bass là A  -  B  -  C  như từng bước thang lên xuống đều đặn rất êm tai.

Sau này khi đàn khá hơn, bạn có thể thử “chạy bass” 2 nốt bằng cách thay thế “khảy” 5 và 6.  Thí dụ từ Am qua C  , thay 2 “khảy” 5 & 6 của Am bằng hai nốt A, B và khi đàn th́ sẽ nghe là   A --- A-B-C ----


Cách đệm SLOW này có thể dùng để đệm những bài SLOW ROCK, tuy nhiên nếu muốn nghe cho đúng “mùi” Slow Rock th́ phải đàn một “đơn vị” không phải gồm 6 “khảy” mà là 12 “khảy” như sau:

Đếm  1   2   3    4    5   6    7    8    9   10  11   12   1            
                                                           
E---------0---0---0---0-----------0---0---------------------
B---------1- --1---1---1-----------1---1--------------------
G---------0---0---0---0------ 0----------------------0-------
D--------------------------2----------------1 ---2------------
A-----3------------------------------------------------- -3--
E------------------------------------------------------------


Trong bài sau, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về cách đệm các điệu thông dụng khác


Vơ Tá Hân
 
  Logged
minhmeo
Vim-God
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 184
 I Love VIM !!
   

 
Profile | E-Mail | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #28 on: 08/28/04 at 12:26:44 »
| Reply with quote | Modify


Bài hướng dẫn cụ thể quá, cám ơn bác Hân

 
  Logged
truongkt
VIM_Junior Member
**

Gender: male
Posts: 39
 I Love VIM !
   

 
Profile | E-Mail | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #29 on: 09/14/04 at 09:44:24 »
| Reply with quote | Modify


Chào ns Vo Tá Hân

Những bài viết của anh hay quá.  Mong anh tiếp tục chủ đề này, nếu có thêm h́nh ảnh phụ hoạ th́ hay biết mấy

chúc ns Tá Hân 1 ngày làm việc thật vui

Truọng
  Logged
bazooka
VIM_Member
*

Gender: male
Posts: 9
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #30 on: 09/15/04 at 09:11:52 »
| Reply with quote | Modify

E-----0-----0-----0------0------------------
B-----1-----1-----1------1------ ------------
G-----0-----0-----0------0------------------
D-----2-----2--- --2------2------------------
A-----3-----3-----3------3------------------
E--------------------------------------------
THẾ này là đánh 5 dây trên cùng 1 lúc phải không ạ?
cháu chưa biết xin chú chỉ rơ hơn!
xin cảm ơn
  Logged

unknown song
unknown artist
unknown guitarist
 
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #31 on: 09/15/04 at 11:27:42 »
| Reply with quote | Modify

Đúng như vậy ! Tay trái bấm hợp âm, tay phải dùng ngón cái đánh trải (từ dây 5 đến dây 1) 4 lần trong 1 ô nhịp .  Chỉ "trải" 4 lần rồi nghỉ 2 .  

1 (trải) - 2 (trải) - 3 (trải) - 4 (trải) - 5 (nghỉ) - 6 (nghỉ)


Vơ Tá Hân

 
  Logged
vinhnghi
VIM_Member
*

Posts: 2
 I Love VIM !
   

 
Profile | E-Mail | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #32 on: 09/16/04 at 23:02:43 »
| Reply with quote | Modify

Chào nhạc sĩ,
Bài hướng dẫn của chú rất chi tiết, dễ hiểu. Nếu có thể được, cháu xin chú post file mẫu kèm theo mỗi kiểu đệm để tụi cháu dễ h́nh dung hơn.
Cảm ơn chú.
Chúc chú luôn vui, khỏe.

Vĩnh Nghi
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #33 on: 09/17/04 at 00:08:50 »
| Reply with quote | Modify

Chào anh Vĩnh Nghi

Dạy đàn trên web như vậy là điều mà tôi chưa hề làm, tuy nhiên cũng thử xem ra sao .  Học đàn mà không thấy bài nhạc, không được nghe đàn th́ quả là điều rất khó . Những bài tôi đă post ở VIM thực ra chỉ là những bài viết khi rảnh nên có tính cách trao đổi thư từ qua email .  Khi có th́ giờ tôi sẽ gom lại đàng hoàng và thâu mp3 files, kèm h́nh vẽ hoặc audio files rồi đưa lên website của tôi sau .  

Thỉnh thoảng anh nên ghé vào http://vota.com/nhac  ( mục GUITAR ) để xem v́ tôi hay upload thêm bài mới ở đây

Thân mến


Vơ Tá Hân
  Logged
bazooka
VIM_Member
*

Gender: male
Posts: 9
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #34 on: 09/18/04 at 04:31:54 »
| Reply with quote | Modify

E-----0-----0-----0------0------------------
B-----1-----1-----1------1------ ------------
G-----0-----0-----0------0------------------
D-----2-----3--- --2------2------------------
A-----3-----5-----5------5------------------
E-------------
thưa chú Han, giả sử những ô mà ta không thể với tay tới đươ.c( VD : ô 5,6)v́ phải bấm các ô ở đằu_, ( ô, 1,2 )th́ làm thế nào ạ?
---------------
và tại sao lại chỉ trải 4 lần 2 nghỉ mà không phải là 5 lần và 1 nghỉ?
cháu xin cảm ơn
  Logged

unknown song
unknown artist
unknown guitarist
 
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #35 on: 09/18/04 at 04:53:09 »
| Reply with quote | Modify

0-1-0-2-3-0 là cách viết theo lối TAB (tablature) của hợp âm Do trưởng ( C )

Đàn những bài nhạc Việt thông dụng th́ làm ǵ có mấy cái hợp âm trắc trở như 0-1-0-3-5-0 hoặc 0-1-0-2-5-0  !!!

Trải 4 lần - nghỉ 2 lần là 1 cách đệm thông thường cho phần 2 của 1 bài nhạc thuộc điệu Slow Rock . Muốn đệm trải 5 - nghỉ 1 hay trải 6 - không nghỉ cũng được cả

Một khi đă nắm vững cách đệm căn bản rồi th́ các bạn có thể tự do chế biến thay đổi cách đệm tay mặt - miễn sao nghe cho êm tai là được

Vơ Tá Hân
  Logged
vtranhoang
VIM_Member
*

Posts: 10
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #36 on: 09/19/04 at 18:14:04 »
| Reply with quote | Modify

Vẫn dùng cách “nhân 3” để có 6 “khảy” cho mỗi hợp âm, nhưng nay ta sẽ đàn 4 “khảy” đầu và không đàn 2 “khảy” 5 & 6

Dùng   p  -  p  -  i  -  ma

Đếm  1      2      3      4      5      6          
                                                           
E------------------------0------------------
B------------------------1-- ----------------
G-----------------0-------------------------
D----------- 2-------------------------------
A-----3-------------------------------------
E-------------------------------------------

[/Quote]
============ ========================

Anh Hân ơi, cho em hỏi lại cái phần trên :

Đoạn trên, anh nói là đàn 4 khảy, mà bai` này là nhip 2, như vậy có phải là em cứ đếm theo 1,2 rồi đàn 2 khảy trong môt phách, nói cach khác là em chỉ nhân 2, thay v́ nhân 3 như đoạn đầu anh đă dùng, th́ em đàn đủ 4 khảy trong trường canh đó. Nhưng sao em lai thấy anh đếm 1,2,3,4,5,6 như vậy co' nghĩa là sao, please anh giai? thích lai cho em hiểu khúc này .

Và  môt thắc mắc nữa sao em thấy thỉnh thoảng trong bài hát lại có 2 hơp âm đặt liền với nhau ví dụ như : Hàng cây LA (G7) xanh gần với nhau (C) -(C)

Sao lai phải có 2 hợp âm (C) đặt cùng một chỗ như vậy hả anh , anh giai thích cho em với .

Cám ơn anh rất là nhiều .
 
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #37 on: 09/20/04 at 09:03:26 »
| Reply with quote | Modify

Bài này thuộc nhịp 2 ( có 2 phách trong mỗi ô nhịp ) và ḿnh dùng cách " nhân 3 " do đó mỗi nhịp sẽ luôn luôn có 6 "khảy"

Ở đoạn đầu th́ ḿnh đàn cả 6 khảy, tuy nhiên khi qua điệp khúc, tuy vẫn khảy 6 lần trong mỗi ô nhịp, th́ chỉ đàn 4 "khảy" đầu mà thôi .  Khi đếm qua khảy 5 và 6 th́ không đàn ( như có dấu lặng ở 2 khảy này)

Như đă viết, sau t́m ra số phách trong mỗi ô nhịp của 1 bài nhạc , ta có thể chọn 1 trong 3 cách là : nhân 1 , nhân 2, hoặc nhân 3 để t́m ra số phách trong mỗi ô nhịp của bài nhạc này.  Ta có thể đệm bài Mưa Hồng bằng cách " nhân một " , nghĩa là mỗi ô nhịp chỉ cần đánh trải hợp âm 2 lần ( cách này dễ đàn nhất ) .  Khó hơn th́ dùng "nhân 2 " và khó hơn nữa là cách "nhân 3".  Sở dĩ bài này tôi đề nghị chọn cách "nhân 3" một phần cũng v́ trong bài nhạc có nhiều nhóm 3 nốt (liên ba) cho mỗi phách.

Khi qua điệp khúc th́ ḿnh cần thay đổi cách đệm "để thay đổi không khí" .  Muốn đổi qua cách "nhân 2" để đệm đoạn này cũng được, không ai cấm .   Tuy nhiên nếu đệm đoạn đầu "nhân ba" rồi sang đoạn điệp khúc lại "nhân hai" th́ bài nhạc sẽ chậm lại.  Thông thường điệp khúc là đoạn "cao điểm", do đó ḿnh phải đệm sao cho dồn dập hơn .  V́ vậy mà tôi đề nghị cách vẫn giữ "nhân 3 " nhưng đánh 4 trải rồi nghỉ 2 trải .  Khi đánh 4 "trải" có thể theo cách p - i - m - am -nghỉ - nghỉ  , hoặc có thể dùng ngón cái khảy toàn hợp âm 4 lần rồi nghỉ - nghỉ


Khi thấy 2 hợp âm ghi liền nhau , như (C) - (C) , th́ đây có nghĩa là đến cuối câu nhạc nên ca sĩ ngân dài rồi nghỉ lấy hơi để qua đoạn sau .  Tại đây ḿnh phải đệm thêm 1 ô nhịp với hợp âm thứ nh́ đă ghi


Vơ Tá Hân
  Logged
vtranhoang
VIM_Member
*

Posts: 10
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #38 on: 09/20/04 at 15:43:18 »
| Reply with quote | Modify

Anh Hân giải thích như vây , em đă hiểu đươc cái phần này rồi, em đang practice , đến khúc nào  không hiểu nữa th́ em sẽ làm phiền anh tiếp đó ...hihi .  Cám ơn anh đă bỏ thời gian hướng dẫn cho tụi em.  Appreciate anh a lottt.
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #39 on: 09/21/04 at 08:44:35 »
| Reply with quote | Modify


Các bạn mến

Tôi mới nghĩ ra 1 lối giản dị để giúp các bạn có thể nghe bài đệm đàn bằng cách chuyển các music files viết bằng FINALE thẳng qua MIDI .  Cái file rất nhỏ, có thể download và nghe qua máy compter c ủa các bạn dễ dàng.

Sau đây là nhũng MIDI files cho bài MƯA HỒNG  

1)      Trọn bài đệm

http://vota.com/nhac/guitar/dem/muahong-all.mid


I NTRO  :  C -  Am  -  F  -  G7  -  G7

Trời ươm NẮNG (C) cho mây HỒNG (Am)
Mây qua MAU (F) em nghiêng SẦU (G7)
C̣n mưa XUỐNG (G7) như hôm NÀO (F)
Em đến THĂM (G7) mây âm thầm (C)
Mang gió LÊN (G7)        -    (G7)

Người ngồi ĐÓ (C) trông mưa NGUỒN (Am)
Ôi yêu THƯƠNG (F) nghe đă BUỒN (G7)
Ngoài kia LÁ (C) như vẫn XANH (G7)
Ngoài sông VẮNG (C) nước dâng LÊN (G7)
Hồn muôn TRÙNG (C)     –     (C)


ĐIỆP KHÚC

Này em đă KHÓC (C) chiều mưa đỉnh CAO (Am)  - (F)
C̣n ǵ nữa ĐÂU (G7) sương mù đă LÂU (Em)
Em đi VỀ (Am) chiều mưa ướt áo (F)
Đường phượng BAY (Dm) mù không lối VÀO (Dm)
Hàng cây LÁ (G7) xanh gần với NHAU (C)  -  (C)
Người ngồi XUỐNG (C) mây ngang ĐẦU (Am)
Mong em QUA (F) bao nhiêu CHIỀU (G7)
Ṿng tay ĐĂ (G7) xanh xao nhiều (F)
Ôi tháng NĂM (G7) gót chân M̉N (Am)
Trên phiếm DU ( Dm)   -   (G7)

Người ngồi XUỐNG (C) xin mưa ĐẦY (Am)
Trên hai VAI (F) cơn đau DÀI (G7)
Người nằm XUỐNG (C) nghe tiếng RU (G7)
Cuộc đời ĐÓ (C) có bao LÂU (G7)
Mà hững HỜ (C)   -  (C)


2)      Chạy Bass
Khi đàn lại phần A 2 ( sau khi xong điệp khúc ) bạn có thể thêm vào vài nốt “chạy bass” như sau:

http://vota.com/nhac/guitar/dem/muahong-chaybass.mid


3)      Câu dạo đàn khác :


Thay v́ dùng câu dạo đàn căn bản C – Am – F - G7 – G7 , bạn có thể đổi thành :

C – G – Am – Em – F – G7 - C – C  và nghe ra như sau:

http://vota.com/nhac/guitar/dem/muahong-intro1.mid

Bạn cũng có thể dùng chuỗi hợp âm này để kết thúc bài nhạc


4)      Câu dạo đàn độc tấu :

Từ chuỗi hợp âm trên, bạn có thể thêm vào vài nốt giọng chính để biến thành 1 đoạn độc tấu dùng để dạo đàn và kết thúc bài nhạc như sau:

http://vota.com/nhac/guitar/dem/muahong-intro2.mid


Học đến đây th́ các bạn đă biết vài cách đệm chính cho tay mặt như
1) Valse (nhịp 3)
2) Nhạc công đồng (nhịp 2)
3) Nhạc slow rock

Nếu có câu hỏi ǵ về những bài cũ th́ xin các bạn cứ post lên, trước khi tôi viết tiếp sang cách đệm điệu Rumba/Bolero


Thân mến


Vơ Tá Hân

 
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #40 on: 09/21/04 at 11:43:45 »
| Reply with quote | Modify

Các bạn mến

Đă làm MIDI files cho bài MƯA HỒNG th́ nhân tiện tôi cũng làm các MIDI files cho bài tập đệm điệu valse đầu tiên là THU VÀNG luôn:Nghe bài nhạc:

Bạn nào chưa biết bài này có thể nghe qua MIDI file sau đây:

http://vota.com/nhac/guitar/dem/thuvang-nhac.mid

Chiኻ?u (G)   hôm qua (G)   lang thang (G)   trên đường (G)
Hoàng (G)  hôn xuống (G)  chiều thắm (G)  muôn hương (D)
Chiều (G)  hôm qua (G)  ḿnh tôi (G)  bâng khuâng (G)
Có (D)  mùa thu về (D)  tơ vàng (D)  vương vương (G)


Một (G)  ḿnh đi (G)  lang thang (G)  trên đường (G)
Buồn (G)  hiu hắt (G)  và nhớ (G)  bâng khuâng (D)
Ḷng (G)  xa xôi (G)  và sầu (G)  mênh mông (G)
Có (D)  nghe lá vàng (D)  năo nề (D7) rơi không (G)


Mùa (C)  thu vàng tới (C)  là mùa (G)  lá vàng rơi (G)
Và (D)  lá vàng rơi (D)  khi t́nh (G)  thu vừa khơi (G)
Nhặt (C)  lá vàng rơi (C)  xem màu (G)  lá c̣n tươi (G)
Nghe (A)  chừng như đây (A7)  màu tê tái (D)  (D7)


Chiều (G)  hôm qua (G)  lang thang (G)  trên đường (G)
Nhớ (G)  nhớ buồn (G)  buồn với (C)  chán chường (D)
Chiều (G)  hôm nay (G)  trời nhiều (G)  mây vương  (G)
Có (D)  mùa thu vàng (D)  bao nhiêu (D7)  là hương (G)  (G)Phần đệm cho mỗi đoạn như sau:

Đoạn 1

p – ima – ima

Dùng cách đệm căn bản : “nhân 1” cho 1 bài nhịp 3 = đàn 3 “khảy” cho mỗi ô nhịp


http://vota.com/nhac/guitar/dem/thuvang-main1.midChiều (G)   hôm qua (G)   lang thang (G)   trên đường (G)
Hoàng (G)  hôn xuống (G)  chiều thắm (G)  muôn hương (D)
Chiều (G)  hôm qua (G)  ḿnh tôi (G)  bâng khuâng (G)
Có (D)  mùa thu về (D)  tơ vàng (D)  vương vương (G)Đoạn 2
p – i – ma – i – ma – i

“nhân 2” số phách để “khảy” 6 lần trong 1 ô nhịp

http://vota.com/nhac/guitar/dem/thuvang-main2.mid


Một (G)  ḿnh đi (G)  lang thang (G)  trên đường (G)
Buồn (G)  hiu hắt (G)  và nhớ (G)  bâng khuâng (D)
Ḷng (G)  xa xôi (G)  và sầu (G)  mênh mông (G)
Có (D)  nghe lá vàng (D)  năo nề (D7) rơi không? (G)Đoạn 3
p – i – m – a – m – i

vẫn “nhân 2” số phách, nhưng đàn arpeggio

http://vota.com/nhac/guitar/dem/thuvang-main3.mid


Mùa (C)  thu vàng tới (C)  là mùa (G)  lá vàng rơi (G)
Và (D)  lá vàng rơi (D)  khi t́nh (G)  thu vừa khơi (G)
Nhặt (C)  lá vàng rơi (C)  xem màu (G)  lá c̣n tươi (G)
Nghe (A)  chừng như đây (A7)  màu tê tái (D)  (D7)Đoạn 4a

trở về như đoạn 1 : p – ima – ima

http://vota.com/nhac/guitar/dem/thuvang-main4a.mid

Chiều (G)  hôm qua (G)  lang thang (G)  trên đường (G)
Nhớ (G)  nhớ buồn (G)  buồn với (C)  chán chường (D)Đoạn 4b

trở về như đoạn 2 :  p – i – ma – i – ma – i

http://vota.com/nhac/guitar/dem/thuvang-main4b.mid

Ch iều (G)  hôm nay (G)  trời nhiều (G)  mây vương  (G)
Có (D)  mùa thu vàng (D)  bao nhiêu (D7)  là hương (G)  (G)


Câu dạo đàn

Dễ nhất là dạo đàn với chuỗi hợp âm căn bản theo cách “nhân 1”

G  -  D  -  G  -  G


Tuy nhiên bạn có thể dùng 2 câu nhạc cuối cùng để mở đầu:

Chiều (G)  hôm nay (G)  trời nhiều (G)  mây vương  (G)
Có (D)  mùa thu vàng (D)  bao nhiêu (D7)  là hương (G)  (G)
 


Để kết thúc, bạn cũng có thể đàn lại câu cuối
Có (D)  mùa thu vàng (D)  bao nhiêu (D7)  là hương (G)  (G)Và như vậy th́ trọn bài đệm có thể nghe ra như sau:

http://vota.com/nhac/guitar/dem/thuvang-all.mid


V ơ Tá Hân

 
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #41 on: 09/21/04 at 13:57:19 »
| Reply with quote | Modify

Các bạn mến

Sau bài MƯA HỒNG và bài THU VÀNG th́ đây là MIDI files của bài BÊN ĐỜI HIU QUẠNH cho trọn bộ :Nghe bài nhạc:

Bạn nào chưa biết bài này có thể nghe qua MIDI file sau đây:


http://vota.com/nhac/guitar/dem/bendoi-nhac.mid

Bài này có 4 phần lập lại giống nhau
Phần đệm cho mỗi đoạn như sau:

Đoạn 1

trải - nghỉ - trải - trải

Dùng cách đệm căn bản : “nhân 2” cho  bài nhịp 2 = đàn 4 “khảy” cho mỗi ô nhịp  . Tuy nhiên ở đây th́ ta “nghỉ” khảy 3


http://vota.com/nhac/guitar/dem/bendoi-main1.mid


Một (Dm)  lần chợt nghe (Dm)  quê quán (C)  tôi xưa (F)
Giọng (A)  người gọi tôi (A)  nghe tiếng (A7)  rất nhu ḿ (Dm)
Ḷng (Dm)  thật b́nh yên (Bb)  mà sao (C)  buồn thế (F)
Giật (Dm)  ḿnh nh́n tôi (Bb)  ngồi hát (A7)  bao giờ (Dm)


Điệp Khúc

Sau mỗi đoạn th́ hát điệp khúc

đệm :  p - trải - trải - trải


http://vota.com/nhac/guitar/dem/bendoi-dk.mid


Hư m (Dm) ... hưm (C) ... hưm (C) ... hưm ... hưm ... hưm (Dm)
Hưm (Dm) ... hưm (C) ... hưm (C) ... hưm ... hưm ... hưm (Dm)Đoạn 2

p – i – am – i

vẫn “nhân 2” số phách để “khảy” 4 lần trong 1 ô nhịp

http://vota.com/nhac/guitar/dem/bendoi-main2.mid


Rồi (Dm)  một lần kia (Dm)  khăn gói (C)  đi xa (F)
Tưởng (A)  rằng được quên (A)  thương nhớ (A7)  nơi quê nhà (Dm)
Ḷng (Dm)  thật b́nh yên (Bb)  mà sao (C)  buồn thế (F)
Giật (Dm)  ḿnh nh́n tôi (Bb)  ngồi khóc (A7)  bao giờ (Dm)
Đoạn 3

p – i – am – p

tương tự như trước, nhưng lập lại ngón cái


http://vota.com/nhac/guitar/dem/bendoi-main3.mid


Đường (Dm)  nào quạnh hiu (Dm)  tôi đă (C)  đi qua (F)
Đường (A)  về t́nh tôi (A)  có nắng (A7)  rất la đà (Dm)
Đường (Dm)  thật lặng yên (Bb)  ḷng không (C)  ǵ nhớ (F)
Giật (Dm)  ḿnh nh́n quanh (Bb)  ồ phố (A7)  xa lạ (Dm)Đoạn 4

Cũng vẫn là 4 khảy nhưng khi qua khảy 4 th́ “nghỉ”

p – i – am - nghỉ

http://vota.com/nhac/guitar/dem/bendoi-main4.mid

Đư ờng (Dm)  nào d́u tôi (Dm)  đi đến (C)  cơn say (F)
Một (A)  lần nằm mơ (A)  tôi thấy (A7)  tôi qua đời (Dm)
Dù (Dm)  thật lệ rơi (Bb)  ḷng không (C)  buồn mấy (F)
Giật (Dm)  ḿnh tỉnh ra (Bb)  ồ nắng (A7)  lên rồi (Dm)
Câu dạo đàn

Có thể dùng câu điệp khúc để dạo đàn


Và như vây th́ trọn bài đệm có thể nghe ra như sau:


http://vota.com/nhac/guitar/dem/bendoi-all.mid


In tro : Dm – C – C – Dm   -   Dm – C – C - Dm - Dm


Một (Dm)  lần chợt nghe (Dm)  quê quán (C)  tôi xưa (F)
Giọng (A)  người gọi tôi (A)  nghe tiếng (A7)  rất nhu ḿ (Dm)
Ḷng (Dm)  thật b́nh yên (Bb)  mà sao (C)  buồn thế (F)
Giật (Dm)  ḿnh nh́n tôi (Bb)  ngồi hát (A7)  bao giờ (Dm)


ĐK : Dm – C – C – Dm   -   Dm – C – C - Dm - Dm


Rồi (Dm)  một lần kia (Dm)  khăn gói (C)  đi xa (F)
Tưởng (A)  rằng được quên (A)  thương nhớ (A7)  nơi quê nhà (Dm)
Ḷng (Dm)  thật b́nh yên (Bb)  mà sao (C)  buồn thế (F)
Giật (Dm)  ḿnh nh́n tôi (Bb)  ngồi khóc (A7)  bao giờ (Dm)

ĐK : Dm – C – C – Dm   -   Dm – C – C - Dm - Dm


Đường (Dm)  nào quạnh hiu (Dm)  tôi đă (C)  đi qua (F)
Đường (A)  về t́nh tôi (A)  có nắng (A7)  rất la đà (Dm)
Đường (Dm)  thật lặng yên (Bb)  ḷng không (C)  ǵ nhớ (F)
Giật (Dm)  ḿnh nh́n quanh (Bb)  ồ phố (A7)  xa lạ (Dm)

ĐK : Dm – C – C – Dm   -   Dm – C – C - Dm - Dm


Đường (Dm)  nào d́u tôi (Dm)  đi đến (C)  cơn say (F)
Một (A)  lần nằm mơ (A)  tôi thấy (A7)  tôi qua đời (Dm)
Dù (Dm)  thật lệ rơi (Bb)  ḷng không (C)  buồn mấy (F)
Giật (Dm)  ḿnh tỉnh ra (Bb)  ồ nắng (A7)  lên rồi (Dm)

ĐK & Kết : Dm – C – C – Dm   -   Dm – C – C - Dm - DmVơ Tá Hân
 
  Logged
daibang
VIM_Member
*

Posts: 1
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #42 on: 09/22/04 at 13:13:18 »
| Reply with quote | Modify

Cám ơn bác Hân rất nhiều. Bài viết của bác rất chi tiết và dể hiểu.
  Logged
baby-muk
VIM_Member
*

Posts: 1
 I Love VIM !
   

 
Profile | E-Mail | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #43 on: 09/25/04 at 20:56:41 »
| Reply with quote | Modify


Quote:
Sau này khi đàn khá hơn, bạn có thể thử “chạy bass” 2 nốt bằng cách thay thế “khảy” 5 và 6.  Thí dụ từ Am qua C  , thay 2 “khảy” 5 & 6 của Am bằng hai nốt A, B và khi đàn th́ sẽ nghe là   A --- A-B-C ----


Bác Hân ơi!
Cháu ko hiểu đọan “chạy bass” 2 nốt bằng cách thay thế “khảy” 5 và 6.  Nếu như đi từ Am qua C  , thay 2 “khảy” 5 & 6 của Am bằng hai nốt F va G chứ đâu phải là A va B như bác nói??
Mong bác giải thích lại phần chạy bass.
Cám ơn bác Hân nhiều!

 
  Logged
vtranhoang
VIM_Member
*

Posts: 10
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #44 on: 09/27/04 at 05:49:47 »
| Reply with quote | Modify

Cám ơn anh Hân đă post thêm mấy midi files , giup tui em nghe va h́nh dung đươc từng mẫu đệm, rất là good , mong anh cũng làm như vậy cho những điêu sau nhé .Thanks anh .
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #45 on: 09/27/04 at 07:33:17 »
| Reply with quote | Modifyon 09/25/04 at 20:56:41, baby-muk wrote:
Bác Hân ơi!
Cháu ko hiểu đọan “chạy bass” 2 nốt bằng cách thay thế “khảy” 5 và 6.  Nếu như đi từ Am qua C  , thay 2 “khảy” 5 & 6 của Am bằng hai nốt F va G chứ đâu phải là A va B như bác nói??
Mong bác giải thích lại phần chạy bass.
Cám ơn bác Hân nhiều!


Lấy thí dụ chuỗi 3 hợp âm Am - C - D ( đệm bài House of the Rising Sun) và chú ư tới những nốt đệm của 2 hợp âm Am và C.

Theo cách đệm căn bản th́ :
Am sẽ đàn A - A - C - E - C - A  ( dây 5-3-2-1-2-3 )

C sẽ đàn C - G - C - E - C - G    (dây 5-3-2-1-2-3)

Có thể "chạy bass" bằng cách

1) Thay thế "khảy" 6 (nốt A dây 3) bằng nốt B (bấm 2, dây 5)

2) Thay thế "khảy" 5 và 6 nghĩa là đổi 2 nốt C (dây 2) và A (dây 3) ở trên, bằng A (không bấm, dây 5) và B ( bấm 2, dây 5)

Bạn có thể nghe thí dụ không chạy bass và 2 thí dụ chạy bass sau đây:

http://vota.com/nhac/guitar/dem/chaybass.mid


Thâ n mến


Vơ Tá Hân

 
  Logged
Anthuynhan
VIM_Junior Member
**

Gender: male
Posts: 26
 I Love VIM !
   

 
Profile | E-Mail | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #46 on: 09/27/04 at 20:34:12 »
| Reply with quote | Modify

Anh Hân mến .

Những bài viết của anh rất súc tích , dễ hiểu , có ích cho những người không có nhiều th́ giờ " đi học " như em .

Cám ơn anh . Hẹn gặp anh tại SG sắp tới .

Thân mến

   An thùy Nhân
( Một cơi riêng mang)
  Logged
hfl_nz
VIM_Member
*

Posts: 4
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #47 on: 09/28/04 at 12:08:34 »
| Reply with quote | Modify

Chú Hân cho cháu hỏi xíu ạ.

Đế đánh tiết điệu của 1 bài hát, chú chia ra 3 loại nhịp chẵn, nhịp lẻ và nhịp 6. Vậy chẳng lẽ các điệu lẻ (điệu nhịp 3: valse, boston) lại đánh giống nhau sao?(tương tự các loại nhịp chẵn cũng vây). Chắc chắn phải có chỗ khác nhau đặc trưng chứ. Vậy chỗ khác nhau là ǵ ?

Cháu c̣n nghe nói, thay v́ đánh rải hợp âm, ta có thể đánh theo kiểu "quạt trả" (ngón cái nắm vào ngón trỏ, đánh lên đánh xuống), chú có thể nói cho cháu rỏ hơn được không?

Cháu cám ơn chú.
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #48 on: 09/28/04 at 21:38:53 »
| Reply with quote | Modify


Đánh rải hợp âm:

Muốn đánh rải th́ có nhiều cách, giản dị nhất là dùng ngón cái hoặc ngón trỏ .  Ngoài ra bạn c̣n có thể :
a) Dùng ngón cái nắm vào ngón trỏ theo kiểu “quạt trả” .
b) Dùng miếng khảy đàn (mediator) cầm giữa ngón cái & ngón trỏ
c) Dùng 2 ngón trỏ hoặc rasguedo (kỹ thuật flamenco) : đánh trải bằng các ngón út-a-m-i  từ dây 6 đến dây 1 v.v…

Tất cả các cách trên đây đều tùy thuộc vào bài nhạc ḿnh cần đệm.  Chẳng hạn như khi phải đệm cho một nhóm bạn bè hợp ca một bài nhạc hùng như “Nối Ṿng Tay Lớn” th́ không thể nào dùng lối “finger picking” p-ami v.v… v́ tiếng đàn sẽ bị át mất.  Lúc ấy bạn cần đánh rải thật mạnh bằng các cách a,b,hay c trên đây

Phân Loại Các Nhịp Điệu

Qua một số bài tập ở phần trên, các bạn thực sự đă đàn một số nhịp điệu thông dụng, chỉ có điều là chúng ta chưa gọi tên những nhịp điệu này mà thôi.  Lấy thí dụ khi đệm bài “Bên Đời Hiu Quạnh”, th́ trong một bài này mà các bạn đă biến đổi cách đệm từ Slow, qua Slow Fox, Swing v.v…

Tôi nghĩ rằng cách hay nhất là tạm thời chia c ách đệm các bài nhạc ra thành 4 nhóm:

1.      Gia đ́nh SLOW : Gồm những bài nhịp chẵn (2/2, 2/4, 4/4, 6/8 …) .  Tùy cách nhân 1, nhân 2 và tùy tốc độ nhanh chậm, người ta sẽ có các nhịp điệu sau đây:  Slow, Slow Fox, Blues, Swing, March , Fox trot, One Step, Two Step, Swing Fox, Boogie Woogie (Jive)  .  Nếu dùng cách nhân 3 thỉ sẽ đưa đến nhịp Slow Rock. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết các loại nhịp điệu này sau

2.      Gia đ́nh VALSE : Gồm những bài nhịp lẻ (3/4 v…) .  Tùy đàn nhanh chậm mà ta sẽ có Boston, Valse Lente, Valse Musette.  Nhân 3 th́ sẽ có Serenade, dùng nhịp chỏi th́ có Java v.v…

3.      Gia đ́nh các nhịp khiêu vũ thông dụng: Từ nhóm nhịp chẵn của gia đ́nh Slow, nếu thay đổi tiết tấu, dùng nhịp chỏi th́ cũng có thể đưa đến những nhịp điệu khiêu vũ này.  Tuy nhiên tạm thời để dễ học, ta hăy xếp những nhịp điệu này vào 1 nhóm riêng, gồm có những điệu như : Rumba, Bolero, Tango, Habanera, Pasodoble,Rock, Twist v.v…

4.      Các loại đệm khác:  Phần này gồm những bài nhạc với phong cách đệm tự do (thí dụ như bài “T́nh Ca” của Phạm Duy th́ không thể đệm một cách đều đặn theo các cách đă phân loại như trên mà phải đệm theo lối tự do.  Những bài nhạc trẻ như nhạc Đức Huy v.v.. cũng có những cách đệm khác) Trong phần này, có thể chúng ta cũng sẽ bàn đến cách đệm nhạc “cao bồi” theo lối dân ca Mỹ.  Lối đệm này mà đưa vào để đệm nhạc Việt th́ e là không hợp, nhưng khi có th́ giờ th́ chúng ta sẽ lần lượt bàn đến cho … vui cửa vui nhà !  


Trên đây đại khái là chương tŕnh học đệm trong thời gian tới.  Trong nay mai tôi sẽ đi vào chi tiết về những nhịp điệu trong gia đ́nh SLOW.


Thân mến


Vơ Tá Hân
 
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #49 on: 10/01/04 at 01:12:30 »
| Reply with quote | Modify


Các Nhịp Điệu thuộc nhóm SLOW :

Như đă nói ở phần trên, tùy theo những thay đổi trong ô nhịp mà ta sẽ có những nhịp điệu mang tên khác nhau.  Những thay đổi này có thể do

a) đổi tốc độ,
b) đổi số “khảy” v́ áp dụng lối nhân 1, nhân 2, nhân 3,
c) đổi cách chạy bass,v.v..

Nhóm SLOW là nhóm thông dụng nhất gồm những bài nhịp chẵn (2/2, 2/4, 4/4, 6/8 …) .  Bắt đầu với cách nhân 1 (có 2 phách th́ khảy 2 lần, 4 phách th́ khảy 4 lần) :


NHÂN 1:

Điệu SLOW : Slow là nhịp điệu chậm d́u dặt và dễ đàn nhất . Với cách nhân 1, bạn chỉ cần đánh trải (rải) mỗi phách một lần toàn bộ các nốt của hợp âm.  Tuy nhiên thông thường để nghe cho hay th́ người ta hay ngắt “trải” thứ hai, để cho có 1 sự cách biệt mỗi 2 phách .

Đệm Slow hợp âm Am.  

Đếm  1      2 ngắt    3      4 ngắt      
                                                               
E-----0-------0-------0-------0---  
B-----1-------1-------1-------1---
G-----2-------2-------2-------2---
D-----2-------2-------2-------2---
A-----0-------0-------0-------0---
E--- --------------------------------

“Ngắt” là làm cho hợp âm vừa đàn tắt tiếng ngay.  Nếu viết thành nốt nhạc th́ sẽ là:

Phách 1: đen
Phách 2: móc đơn + lặng móc đơn .  

“Ngắt” là thể hiện của dấu “lặng móc đơn” này

Nghe đệm điệu Slow chuỗi 4 hợp âm Am – Dm – E7 – Am như sau :

http://vota.com/nhac/guitar/dem/slow1.midSLO W FOX :  Tương tự như SLOW nhưng đệm nhanh hơn


SWING : Tương tự như SLOW FOX nhưng nhanh và nhộn hơn


BLUES : Tương tự như SLOW, nhưng có thể không cần ngắt ở phách hai, nghĩa là đánh trải 2 hợp âm đều đặn, chậm và đậm tính day dứt !  Thực sự nghe ra th́ rất gần với SLOW


MARCH : Cũng vẫn 2 phách nhưng đàn một cách mạnh mẽ, rắn rỏi : p - trải – p - trải


Đếm  1         2         3         4        
                                                               
E-------------0---------------0---  
B-------------1---------------1----
G-------------0---------------0----D-------------2---------------2----
A-----3---------------3------------
E-----------------------------------

Nói chung là những nhịp điệu trên đây đều cùng 1 gốc từ SLOW và chỉ khác nhau ở chỗ đàn nhanh hay chậm, dịu dàng hay cứng cỏiNHÂN HAI

Những nhịp trên đây có thể đàn theo cách nhân hai, nghĩa là 1 phách sẽ đàn 2 “trải”, và cũng từ đó mà ta sẽ có vài biến thể mới :

FOX TROT : Nhanh và nhịp nhàng hơn FOX - Mỗi phách sẽ đàn:  

bass móc đơn + trải móc kép + nghỉ móc kép .  

Thường viết ở nhịp 2/4 - Xin nghe thí dụ sau đây:

http://vota.com/nhac/guitar/dem/slow2.midONE -STEP : Mang nhịp MARCH ra đệm theo lối “nhân hai” th́ nghe sẽ bớt cứng cỏi, mà lại nhịp nhàng như FOX TROT. Thường viết ở nhịp 2/4, mỗi phách đàn 2 nốt móc đơn : p + trải (không ngắt)

http://vota.com/nhac/guitar/dem/slow3.midTWO -STEP : MARCH là nhịp đệm quân hành viết ở nhịp chẵn 2/4 hay 4/4.  Nay nếu mang ra đàn ở nhịp kép 6/8 (cũng có 2 phách) , mỗi phách gồm : bass nốt đen + trải móc đơn , th́ nhịp hành khúc này nghe sẽ dịu và khoan thai hơn.  

http://vota.com/nhac/guitar/dem/slow4.mid


SWING FOX : Vẫn từ nhịp điệu 2 phách của SLOW , nếu kết hợp phách đầu nhân 1, phách sau nhân 2 th́ sẽ nghe ra rất nhịp nhàng và nhún nhảy.  Đây là nhịp điệu SWING FOX

http://vota.com/nhac/guitar/dem/slow5.mid


SWING (nhanh) : Ở mục “nhân 1” ta đă có điệu SWING chậm gồm trải đen + trải móc đơn + nghỉ móc đơn.  Nay nếu “nhân 2” để có :
Phách 1 : Trải móc đơn chấm + trải móc kép
Phách 2 : Trải móc đơn + nghỉ móc đơn >> đây là điệu SWING (nhanh) .  

>>>Nên chú ư là ở phách 1, khi đánh trải móc kép th́ dùng cách “trải ngược” nghĩa là dùng ngón trỏ đánh trải từ dây 1 đến 6 rất nhanh.  Thông thường lâu nay mỗi lần nói đánh trải (rải) th́ ta đàn các nốt theo chiều từ dây 6 đến dây 1 (trải thuận chiều)

Nghe mô tả như trên thật rườm rà nhưng nếu nghe qua thí dụ sau đây th́ thực sự không khó:

http://vota.com/nhac/guitar/dem/slow6.mid


BOOGIE WOOGIE (JIVE) -  Nếu mang điệu SWING ra đàn và lại thêm phần chạy bè trầm (bass) th́ ta sẽ có nhịp điệu BOOGIE WOOGIE nhộn nhịp rộn ràng.  

Trong thí dụ sau đây :

Khi đệm ở hợp âm G (2 ô nhịp) th́ ngón cái chạy bass: G – B – D – E – F – E – D – B

Khi qua C ( 2 ô nhịp) th́ ngón cái chạy bass : C – E – G – A – Bb – A – G – E

Trước khi chấm dứt :
1 ô nhịp ở D th́ bass là D – F# - A – D ,
1 ô nhịp ở C th́ bass là C – E – G – C .  

Dứt ở hợp âm G

http://vota.com/nhac/guitar/dem/slow7.mid


NHÂN BA

Tử điệu SLOW, nếu mỗi phách là 1 dấu đen, nay “nhân 3” (thành ra liên ba móc đơn) th́ ta sẽ có SLOW ROCK .  Điệu SLOW ROCK có thể viết ở nhịp 4/4 hay 6/8 ( 6 nốt móc trong 1 ô nhịp) .  Trong một bài trước, tôi đă tŕnh bày về 2 lối đệm SLOW ROCK cho phần đầu và điệp khúc của bài nhạc rồi, nên sẽ không nhắc lại ở đây

******************
Trước khi chấm dứt bài về nhóm nhịp điệu SLOW, tôi xin khuyên các bạn thực sự không nên quá chú ư đến phần h́nh thức, tên các nhịp điệu rắc rối nói trên mà thêm … nhức đầu!

Đối với các bài nhạc Việt, cầm cây đàn trên tay, nh́n vào 1 bài nhạc nhịp chẵn, bạn chỉ cần chọn các hợp âm tay trái sao cho êm tai , rồi th́ dựa trên những nguyên tắc căn bản, nhân 1, 2, 3 , tùy sức đàn mà bạn có thể chế biến để tự đệm bài nhạc dựa theo cảm xúc của ḿnh.  Như vậy th́ mới có thêm yếu tố sáng tạo và mỗi lần đệm sẽ khác nhau tùy cảm hứng của ḿnh …  Thân mến


Vơ Tá Hân

 
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #50 on: 10/01/04 at 03:44:00 »
| Reply with quote | Modify


Các Nhịp Điệu thuộc nhóm VALSE :

Nhóm VALSE gồm những bài nhịp ba, giản dị hơn nhóm SLOW nhiều, v́ chỉ có vài nhịp điệu, biến đổi từ:

a) đổi tốc độ,
b) đổi số “khảy” v́ áp dụng lối nhân 1, nhân 2, nhân 3,

Bắt đầu với cách nhân 1 (có 3 phách th́ khảy 3 lần) :


NHÂN 1:

Điệu VALSE : Bạn chỉ cần đánh :

Phách 1: ngón cái (p) nốt bass mang tên hợp âm
Phách 2 & 3 : Trải toàn bộ các nốt của hợp âm.  

Bạn cũng có thể ngắt “trải” thứ hai và thứ ba.

Đệm VALSE hợp âm Am.  

Đếm  1        2         3          
                                                               
E-------------0-------0-----  
B-------------1-------1-----
G-------------2-------2-----
D----------- -----------------
A-----0----------------------
E------------------------- ---

Như  đă  nói trên, “ngắt” là làm cho hợp âm vừa đàn tắt tiếng ngay.  Nếu viết thành nốt nhạc th́ sẽ là:

Phách 1: đen
Phách 2 & 3: móc đơn + lặng móc đơn .  


VALSE MUSETTE :  Tương tự như VALSE nhưng đệm nhanh hơn


BOSTON : Tương tự như VALSE nhưng đệm rất chậm
NHÂN HAI

Nhịp VALSE trên đây có thể đàn theo cách nhân hai, nghĩa là 1 phách sẽ đàn 2 “trải”, một ô nhịp sẽ đàn 6 trải.  Người ta thường gọi đây là nhịp VALSE LENTE (cũng tương tự như BOSTON theo cách “nhân hai”)

Trong bài THU VÀNG, ta đă đệm cách này như sau:

p – i – ma – i – ma – i


http://vota.com/nhac/guitar/dem/thuvang-main2.midNHÂN BA

Với mỗi phách là 1 dấu đen, nay “nhân 3” (thành ra liên ba móc đơn) th́ ta sẽ có SERENADE .  

Trong thí dụ sau đây th́ cách đệm là :

P – i – m  -  p – i – m  -  p – i –m

http://vota.com/nhac/guitar/dem/serenade.midTóm tắt lại th́ gia đ́nh VALSE chỉ có mấy điệu trên đây là chính.  Trong bài tới tôi sẽ viết về nhóm RUMBA .Thân mến


Vơ Tá Hân
 
  Logged
hfl_nz
VIM_Member
*

Posts: 4
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #51 on: 10/01/04 at 09:22:51 »
| Reply with quote | Modify


on 10/01/04 at 03:44:00, VoTaHan wrote:
VALSE MUSETTE :  Tương tự như VALSE nhưng đệm nhanh hơn


BOSTON : Tương tự như VALSE nhưng đệm rất chậm


Thưa chú. Theo cháu hiểu th́ Valse Mustte đệm nhanh hơn điệu Valse nhưng vẫn phải đủ 2 phách 1 nhịp. Như vậy để đệm nhanh hơn th́ mỗi nhịp phải nhanh hơn. Nói cách khác th́ mỗi đập chân phải nhanh hơn. Cháu hiểu như vậy có đúng không ạ?on 10/01/04 at 03:44:00, VoTaHan wrote:
NHÂN BA

Với mỗi phách là 1 dấu đen, nay “nhân 3” (thành ra liên ba móc đơn) th́ ta sẽ có SERENADE .  

Trong thí dụ sau đây th́ cách đệm là :

P – i – m  -  p – i – m  -  p – i –m


Như chú nói ở trên th́ điệu Valse nhân 3 lên sẽ thành điệu Serenade. Vậy cháu đệm như thế này:
           p - i - ma - p - i - ma - p - i - ma
hoac la: p - a - i - p - a - i - p - a - i
           ...
Như vậy th́ có đúng không thưa chú? Nếu đúng th́ xin chú chỉ cho cháu điệu nào là thông dụng. Tương tự như vậy với những điệu khác.

Cám ơn chú.

Ḿnh có một số điệu t́m được trên mạng. Các điệu này được làm bằng GP4. Nếu bạn nào có hứng thú, ḿnh sẽ up lên cho.
  Logged
satthat
VIM_Member
*

Posts: 2
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #52 on: 10/04/04 at 17:10:14 »
| Reply with quote | Modify

cám ơn chú Hân, bài viết chú dễ hiểu lắm.
Cháu vừa upload phiên bản mới của F inale 2005, cái này giúp mở các f ile midi của chú th́ tuyệt!
http://s9.yousendit.com/d.aspx?id=34A4D61A2507253B6302F4E4068E93 7E
tổng cộng 270Mb, các bạn nào giúp upload lại nhé,
Không biết chú Hân có cái f ile midi của cách đánh slow mà chú nói là đúng mùi khong( cách chia ra làm 12 nhịp,)  tụi cháu muốn biết rơ thêm .  
Chúc chú khoẻ,
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #53 on: 10/04/04 at 18:39:30 »
| Reply with quote | Modifyon 10/01/04 at 09:22:51, hfl_nz wrote:
Thưa chú. Theo cháu hiểu th́ Valse Mustte đệm nhanh hơn điệu Valse nhưng vẫn phải đủ 2 phách 1 nhịp. Như vậy để đệm nhanh hơn th́ mỗi nhịp phải nhanh hơn. Nói cách khác th́ mỗi đập chân phải nhanh hơn. Cháu hiểu như vậy có đúng không ạ?Như chú nói ở trên th́ điệu Valse nhân 3 lên sẽ thành điệu Serenade. Vậy cháu đệm như thế này:
           p - i - ma - p - i - ma - p - i - ma
hoac la: p - a - i - p - a - i - p - a - i
           ...
Như vậy th́ có đúng không thưa chú? Nếu đúng th́ xin chú chỉ cho cháu điệu nào là thông dụng. Tương tự như vậy với những điệu khác.

Cám ơn chú.

Ḿnh có một số điệu t́m được trên mạng. Các điệu này được làm bằng GP4. Nếu bạn nào có hứng thú, ḿnh sẽ up lên cho.


Khi đệm nhanh th́ nhịp đập chân sẽ phải nhanh hơn .  Tuy nhiên nếu cứ phải đập nhịp 3 đủ cả ba phách cho cả bài th́ ... mỏi chân lắm !  Do đó khi quen nhịp rồi th́ ḿnh chỉ cần giữ một nhịp mạnh đầu tiên cho mỗi ô nhịp là cũng đủ .  Bạn c̣n biết nhắc đến việc giữ nhịp bằng chân là hay lắm đấy !  Thường th́ mọi người hay ... lười mà không chịu đập nhịp !

Các cách đệm serenade mà bạn đề nghị đều đúng cả .  Điều quan trọng là cần giữ cho thật đều, sao cho giữa các nhóm nốt mà ḿnh đàn không bị ngắt quăng .  Điều này tuỳ ở tŕnh độ kỹ thuật tay mặt của mỗi người .  Những nhịp điệu mà tôi tŕnh bày ở đây chỉ là cái sườn căn bản mà thôi .  Các bạn nên thử chế biến ra những cách khác dựa trên nguyên tắc căn bản .

Nếu bạn có các điệu khác th́ xin gửi lên mạng cho mọi người khác cùng xem và học hỏi nhé


Thân mến


Vơ Tá Hân

 
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #54 on: 10/04/04 at 19:01:45 »
| Reply with quote | Modifyon 10/04/04 at 17:10:14, satthat wrote:
cám ơn chú Hân, bài viết chú dễ hiểu lắm.
Cháu vừa upload phiên bản mới của F inale 2005, cái này giúp mở các f ile midi của chú th́ tuyệt!
http://s9.yousendit.com/d.aspx?id=34A4D61A2507253B6302F4E4068E93 7E
tổng cộng 270Mb, các bạn nào giúp upload lại nhé,
Không biết chú Hân có cái f ile midi của cách đánh slow mà chú nói là đúng mùi khong( cách chia ra làm 12 nhịp,)  tụi cháu muốn biết rơ thêm .  
Chúc chú khoẻ,


Tôi viết nhạc bằng program FINALE nên nếu dùng FINALE để đọc th́ đúng nhất rồi .  Tôi dùng FINALE từ khi c̣n phải mua version 3.0 bằng diskette , sau đó đổi qua v.97 rồi 2003 .  Bây giờ đă có v.2005 rồi sao ?  Tôi sẽ thử download, tuy nhiên mỗi lần thay đổi là sẽ ảnh hưởng những files nhạc cũ và đồng thời có khi phải làm lại các templates đặc biệt

Về cách đánh slow 12 nhịp (?) th́ tôi không nhớ là đă viết ở đoạn nào.  Có lẽ đó là số "khảy" .  

Thân mến


Vơ Tá Hân
  Logged
hfl_nz
VIM_Member
*

Posts: 4
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #55 on: 10/08/04 at 02:31:38 »
| Reply with quote | Modify

day la 1 so dieu nhac minh kiem duoc tren mang. Quen mat ten tac gia roi.

http://aa.1asphost.com/thanhnz/nhac.abc

Cac ban down ve, doi ten thanh nhac.zip
roi giai nen bang winzip. File duoc lam duoi dang GP4
  Logged
satthat
VIM_Member
*

Posts: 2
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #56 on: 10/10/04 at 10:00:50 »
| Reply with quote | Modify

Đúng là số lần khảy chú Hân,
không biết chú hay có ai có trục trặc ǵ cài đặt F inale khộng, dùng nero để burn cái f ile . cue hoặc là dùng iso buster để mở  f ile bin sau đó chạy setup.
Chú Hân có thể cài thêm một ope rating sy stem nữa rồi cài f inale lên cho bảo đảm, nếu trước đây chú mua th́ cháu nghĩ họ có cho f r e e update lên 2005.
Mấy điệu nhạc hfl_nz p o s t là của anhhung xadieu ben vietguita r .com soan đó.

 
  Logged
khongco
VIM_Member
*

Posts: 5
 I Love VIM !
   

 
Profile | E-Mail | IM
chu han oi .giup chau voi
« Reply #57 on: 10/14/04 at 23:42:23 »
| Reply with quote | Modify

chu han oi chu co the chi cho chau cach dem bai Y E S T E R D A Y  cua the beatle duoc ko a chau rat thich bai nay nhung ko biet dem nhu the nao ........ko ai huong dan cho chau ca.........chu giup chau vọi .
chau cam on chu mhieu lam !
  Logged
vtranhoang
VIM_Member
*

Posts: 10
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #58 on: 10/25/04 at 06:31:08 »
| Reply with quote | Modify

Anh Phong oi, lau qua'  anh đi đâu mất tiêu rồi. Tụi em đang đợi anh hướng dẫn thêm những bài kế tiếp đó Cám ơn anh .
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #59 on: 10/26/04 at 19:03:14 »
| Reply with quote | Modify

Các Nhịp Điệu thuộc nhóm RUMBA :


Nhóm RUMBA gồm những điệu như RUMBA, BOLERO, MAMBO, CHA CHA CHA, CALYPSO .. tuy nhiên trong nhạc Việt Nam th́ thông dụng nhất vẫn là RUMBA & BOLERO.  Do đó trong phần này chúng ta sẽ bàn đến tiết điệu RUMBA căn bản và biến điệu thông dụng nhất là BOLERO


Điệu RUMBA : Thường viết ở nhịp 4/4 và  tay mặt đệm theo lối NHÂN HAI, nghĩa là sẽ có 8 khảy trong mỗi ô nhịp

Đệm Rumba hợp âm Am như sau:  

Đếm  1             2             3               4      
                                                             
E----------0-----0----------0-----0------------0-------
B----------1-----1----------1-----1------------1-------
G----------2----- 2----------2-----2------------2-------
D------------------------------------- -------------------
A-----0----------------0--------------------------------< br>E--- --------------------------------------0-------------Từ nhịp điệu chính trên đây, ta sẽ có Rumba Lente, Rumba Argentina, Rumba Moderato v.v... mà chúng sẽ bàn vào một dịp khác

Điệu BOLERO :  Thường được viết ở nhịp 2/2 (2 phách trong mỗi ô nhịp) và cũng có 8 khảy trong mỗi ô nhịp.


Đệm Bolero hợp âm Am như sau:  

Đếm  1             &                 2                &  
                                                             
E----------0-----------0--------------0-----------0-------
B----------1-- ---------1--------------1-----------1-------
G----------2-----------2-------- ------2-----------2-------
D------------------------------------------------- ----------
A-----0------------------------0---------------------------
E-- - -----------------------------------------0-------------

B ÀI TẬP: Đệm bài NẮNG CHIỀU của Lê Trọng Nguyễn.

Nghe midi bài này tại link sau đây:

http://vota.com/nhac/guitar/dem/nangchieu.midLời bài nhạc và các hợp âm trong bài như sau:


Qua bến(G)  nước xưa(Em)   lá hoa về(C)  chiều ... (D7)
Lạnh lùng(G)   mềm đưa(Em)    trong nắng lưa(Am)   thưa ... (D7)
Khi đến(G)   cuối thôn(C)    chân bước không(G)    hồn ... (G)
Nhớ sao(Am)    là nhớ(D7)    đến người ngày(D7)    thơ ... (D7)

Anh nhớ(G)    trước đây(Em)    dáng em gầy(C)    gầy(D7)
Dịu dàng(G)    nh́n anh(Em)    đôi mắt long(Am)    lanh(D7)
Anh nhớ(G)    bước em(C)    khi nắng vương(G)    thềm ... (G)
Má em(Am)    mầu ngà(D7)    tóc thề nhẹ(G)    bay ... (G)

Nay anh về(Em)    qua sân nắng(Em)
chạnh nhớ câu thề(Em)    tim tái tê(Am)
chẳng biết bây giờ(D7)
người em gái(D7)    duyên ghé về đâu(G) ... (G)
Nay anh về(Em)    nương dâu úa(Em)
giọng hát câu ḥ(Em)    thôi hết đưa(Am)
h́nh bóng yêu kiều(D7)
kề hoa tím(Bm)    biết đâu mà t́m(C) ... (D7)

Anh nhớ(G)    xót xa(Em)    dưới tre lá (C)   ngà..... (D7)
Gợn buồn(G)    nh́n anh(Em)    em nói: "Mến(Am)    anh!"... (D7)
Mây lướt(G)    thướt trôi(C)    khi nắng vương(G)    đồi ... (G)
Nhớ em(Am)    dịu hiền(D7)    nắng chiều ngừng(G)    trôi... (G)Thay v́ chỉ đệm 1 cách từ đầu đến cuối nghe ra sẽ rất chán tai, các bạn nên luôn t́m cách biến đổi các nhịp đệm.  Chẳng hạn như bài này có thể đệm theo 3 cách sau đây:

1. Dùng cho đoạn A 1 , 4 câu đầu:  Đệm Bolero căn bản, nhưng thay đổi 2 nốt bass cuối


Đếm  1             &                 2                &  
                                                             
E----------3-----------3--------------3------------3-------
B----------0- ----------0--------------1------------1-------
G----------0-----------0------ --------2------------2-------
D-------------------------------0-------------- -------------
A----------------------------------------------1------------
E-----2-----------------------------------------------------2. Dùng cho đoạn A 2 , 4 câu tiếp theo và  4 câu cuối bài:  Đệm theo lối đánh trải:


Đếm  1             &                 2                &  
                                                             
E-----------------3-------------------------------------------
B--------- ----0----------0--------------------0--------------
G---------0-------------- -------0--------------------0-------
D--------------------------------------- 0--------------------
A------------------------------------------------------ -------
E-----2-------------------------------------------------------

3. Dùng cho đoạn điệp khúc:  Đệm theo lối chỉ dùng ngón cái


Đếm  1                2                 3                4  
   
         ^                       V                 V      ^       V
                                                             
E-------------------3------3-------------3-----3------3-------
B--------- ------0----------0-------------0-----0------0-------
G-------------0--------- ---0-------------0-----0------0-------
D-----------0------------------------- --------------------------
A---------1--------------------------------------- --------------
E-----2------------------------------------------------------- -


Điểm quan trọng nhất ở đây là dấu “ V “ .  Bạn đánh dấu V này bằng cách dùng ngón cái khảy ngược từ dưới lên trên ( từ dây 1 đến dây 6)

Nghe midi phần đệm bài Nắng Chiều :

http://vota.com/nhac/guitar/dem/bolero.midĐ ể dạo đàn th́ bạn có thể dùng câu cuối hoặc dạo chuỗi hợp âm căn bản


Thân mến


Vơ Tá Hân
 
  Logged
KT7
VIMSpiderman
*****

Gender: male
Posts: 2738
 
   

 
Profile | E-Mail | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #60 on: 10/26/04 at 22:04:21 »
| Reply with quote | Modify


Cái web site của anh Hân, sao không nghe được điệu Rumba này ?

KT7

 
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #61 on: 10/26/04 at 23:52:24 »
| Reply with quote | Modifyon 10/26/04 at 22:04:21, KT7 wrote:
Cái web site của anh Hân, sao không nghe được điệu Rumba này ?

KT7


Trong phần này tôi chỉ đưa lên 2 midi files của bài Nắng Chiều mà thôi .  Có mấy thí dụ đệm Rumba và Bolero có lẽ khi nào có dịp th́ tôi sẽ post lên cùng với các điệu khác. Tôi mới thử lại 2 cái links đều nghe được cả.  KT7 coi lại xem sao nhe'

Vơ Tá Hân
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #62 on: 10/31/04 at 08:48:19 »
| Reply with quote | Modify

Các bạn mến

Cuối tuần này, tôi vừa chuyển những bài viết trong phần "Tự Học Đệm Guitar" này vào website  http://vota.com/nhac .   Đồng thời tôi cũng đă đưa vào đây một Bảng Ghi Cách Đệm của hơn 30 điệu căn bản để các bạn có thể tham khảo

Thân mến


Vơ Tá Hân
  Logged
Nobita_guitar
Vim-God
VIM_King
*****

Gender: male
Posts: 732
 I love guitar.
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #63 on: 12/03/04 at 23:42:52 »
| Reply with quote | Modify

Bác Hân thật là nhiệt t́nh. Những tài liệu của bác Hân thật quư giá.

Kính.

Nobita
  Logged

I love guitarist Julian Bream

Ôm đàn guitar
Tấu farruca
Nhảy flamenco
Gơ tiếng bongo
lenenwa
VIM_Member
*

Posts: 1
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #64 on: 05/14/05 at 10:16:22 »
| Reply with quote | Modify

Con cha`o ba'c Ha^n !!!
Con hoc da`n chua duoc bao lau nhung niem dam me^ thi khong the dien ta duoc! con tap da`n toi ngay !!!Cung don gian vi bay gio con dang du hoc o Nga_ Viec la`m ban voi cay da`n ghita cung la giai phap giup cho minh giai tri tot >

Con chi tap de^.m thoi ! Ban dau thi con du`ng cach ra?i bang tay phai *giong nhu classical* vay! nhung nghe loi khuyen cua cac anh di truoc con da~ chuyen sang du`ng mediator*phim gay* noi chung la chua quen lam !!!

Con nghe cac file midi cua ba'c hi`nh nhu da phan deu la du`ng cac ngon tay phai de da'nh chu khong phai du`ng phi'm )_Con muon hoi viec du`ng phi'm ga?y thi co' anh huong gi den viec tap theo giao tri`nh ba'c da~ dua ra khong ah?

Viec con hoi don gian _ nhung hi vong bac tra loi cho con !!!
Con chuc ba'c suc khoe !!  (ah sao bac di nhieu noi tre^n the^' gioi the _ Ba'c la`m gi ?? ).
Cam on Bac' rat nhieu vi helpful topic na`y !!!
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #65 on: 05/16/05 at 18:41:56 »
| Reply with quote | Modify

Chào bạn lenenwa

Tôi không dùng mediator để đàn nên không thể cố vấn cho bạn về điều này được, hy vọng có những bạn khác trong VIM có thể cho ư kiến nhé .

Tập theo lối cổ điển có một cái lợi là sau này khi có một căn bản vững chắc rồi th́ chuyển sang đàn nhiều thể loại khác đều sẽ tương đối dễ dàng .  Muốn học flamenco , modern , độc tấu, đệm đàn đều được cả, trong khi đó nếu chỉ dùng mediator th́ sẽ bị hạn chế hơn

Những bài tập đệm trên web này đều có thể đàn bằng mediator.  Tuy nhiên nếu gặp những nhóm 2 nốt cách xa mà phải đàn cùng lúc (một nốt ở dây 2 và nốt bass ở dây 5 chẳng hạn) th́ bạn có thể đàn nốt bass mà bỏ nốt kia cho dễ .

Khi có dịp th́ tôi sẽ post tiếp lên web này những mẫu đệm đàn theo lối dân ca Mỹ, mà có bạn gọi là đệm đàn theo phong cách ... cao bồi!

Thân mến

Vơ Tá Hân

 
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #66 on: 05/24/05 at 04:33:49 »
| Reply with quote | Modify

Đệm nhạc dân ca Mỹ theo phong cách TRAVIS


Trong những phần trước, chúng ta đă bàn về các cách đệm những bài nhạc Việt phổ thông. Chương này sẽ giới thiệu một lối đệm guitar rất phổ thông, dùng trong các loại nhạc dân ca (folk), nhạc đồng quê (country) - hay có người c̣n gọi là nhạc "cao bồi" - và blues của Mỹ.

Lối đệm này thường được gọi là "Travis", theo tên của Merle Travis, là một trong những cách đệm phổ thông nhất và đă ảnh hưởng lớn đến các tay chơi đàn nổi tiếng của Mỹ như Chet Atkins.

Lối đệm này tương đối được đàn khá nhanh, với các nốt bass liên tục đổi dây và vài nốt trên theo nhịp chỏi (syncopated).  Nhờ vậy mà nó tạo nên một cảm giác thôi thúc mạnh và một âm thanh sống động.

Nhiều người thường dùng từ "Travis" để gọi chung tất cả những lối đệm với phần bass liên tục đổi dây.  Tuy nhiên thực sự th́ mẫu đệm căn bản nhất của Travis là như sau:Đếm  1      2      3     4      5     6     7    8          
                                                         
E-----------------------------------------
B-----0----------------------- -0----------
G--------------------0-------------------
D---------------0-- -----------------0-----
A-----------------------------------------
E-----3 -------------------3--------------Bạn có thể xem score và nghe midi cách đệm Travis cùng với 13 cách đệm biến thể của Travis tại link sau đây:

http://vota.com/nhac/Frame_Nav/nav_GUITAR-dem.htmVơ Tá Hân


 
  Logged
bamboleo
VIM_Member
*

Posts: 13
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #67 on: 06/30/05 at 06:20:05 »
| Reply with quote | Modify

Bác Vơ Tá Hân kinhs mến,
cảm ơn bác rất nhiều v́ đă bỏ thời gian quư báu ra để viết bài cho chúng cháu.
Như bác đă viết:
Như Nobitar đă nhắc lại cho các bạn là với 6 hợp âm căn bản này, các bạn chỉ cần dùng tai ḿnh để nghe và lắp các hợp âm sao để sao nghe cho thuận tai.  Tuy nhiên nên nhớ đừng nhảy ... lung tung từ hợp âm này qua hợp âm khác một cách ... tự do quá,  v́ có nhiều chuyển động nghe rất chỏi tai .  Khi học về ḥa âm th́ bạn sẽ biết có một số điều “cấm kỵ”, có dịp tôi sẽ ghi ra những chi tiết này cho ai muốn nghiên cứu sâu xa hơn

Cháu cũng có nhớ mang máng, là có 1 số quy tắc, h́nh như 1 ṿng hợp âm ǵ đó, th́ khi đệm đàn nghe sẽ êm tai hơn, nếu ḿnh đă xác định xong Gam hay Giọng của bài hát.
Mong bác giải thích cho cháu !
Cảm ơn bác nhiều lắm a !
  Logged
lekhanh
VIM_Member
*

Posts: 1
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #68 on: 07/27/05 at 01:30:16 »
| Reply with quote | Modify

Chau xin chao Bac HAN a !
Chau may hom nay doc bai viet  cua Bac suot ngay, da ngo ra duoc rat nhieu thu, vi chau cung tu hoc dan tu nam lop 9 co , nhung ma van dam chan tai cho vi sach vo viet kho hieu qua,bai viet cua BAC rat hay va ro rang, cam on Bac!
Nhan tien day chau xin co de nghi voi BAC la BAC co the noi ro hon ve nhom dieu RUMBA duco khong ah, trong do mot so dieu ma chau da muon hoc tu lau la : RUMBA, CHACHACHA, MAMBA...Va Bac cho luon may file nhac minh hoa kem theo luon ah!!! Cam on Bac nhieu !!!!
 
  Logged
thanhhai00785
VIM_Junior Member
**

Posts: 28
 I Love VIM !
   

 
Profile | E-Mail | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #69 on: 08/12/05 at 00:24:39 »
| Reply with quote | Modify

bac han than men
doc bai cua bac that su chau cam thay ret de~ hieu
co le~ chau se~ yu tin hon khi can cay dan` gui tar de danh cho moi nguoi nghe
ban chau thi` no bao thich danh nhac co dien cho nguoi yeu no nghe moi luc buon con chau thi` khac no moi luc vay chau chi muon hat cho nguoi yeu cua chau thoi
nhung qua that co 1 so cho chau rat vuong mac la` tai sao ma` ta lai co the xac dinh duoc cac hop am nhu F#m hay c#7 ..vv. vao` cac ban nhac
ma` dieu nay chau thay bac chua huong dan~ ro (co the do chau linh~ hoi kem)
neu xac dinh nhu cach cua ban thi` co le~ chau chi xac dinh duoc cac gam chinh ma` thoi
bac co the noi ro~ cho chau cach huong dan~ the nao` de biet nhung gam nhu F#m hay C#7 ..vv .. duoc su dung khong
chau rat cam on bac nhe
chuc bac luon manh khoe
   chau hai
ban nao` co the giup do~ minh cung duoc minh rat cam on nhieu
8)
  Logged
thanhcong061dn
VIM_Member
*

Posts: 1
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #70 on: 09/02/05 at 20:19:46 »
| Reply with quote | Modify

Cháu chào bác Hân ạ
Đây là lần đầu tiên cháu tham gia diễn đàn. Cháu thấy bác hướng dẫn cách đệm đàn rất dễ hiểu. Nhưng cháu nghĩ là cháu vẫn c̣n phải học nhiều về kỹ thuật lắm ạ. V́ thế cháu rất muốn đi học đàn thêm nhưng không biết phải học ở đâu th́ phù hợp. Vậy bác có kèm lớp học đàn nào không, cháu có thể tham gia được chứ ạ!
cháu cám ơn bác nh́u ạ.
 
  Logged
VoTaHan
Special-Guest
VIM_Senior
****

Gender: male
Posts: 160
 
   

 
Profile | WWW | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #71 on: 11/12/05 at 15:50:18 »
| Reply with quote | Modifyon 09/02/05 at 20:19:46, thanhcong061dn wrote:
Cháu chào bác Hân ạ
Đây là lần đầu tiên cháu tham gia diễn đàn. Cháu thấy bác hướng dẫn cách đệm đàn rất dễ hiểu. Nhưng cháu nghĩ là cháu vẫn c̣n phải học nhiều về kỹ thuật lắm ạ. V́ thế cháu rất muốn đi học đàn thêm nhưng không biết phải học ở đâu th́ phù hợp. Vậy bác có kèm lớp học đàn nào không, cháu có thể tham gia được chứ ạ!
cháu cám ơn bác nh́u ạ.


Cám ơn bạn thanhcong đă hỏi thăm .  Nếu bạn muốn đàn cho khá th́ đúng là nên t́m thầy để học thêm .  Nếu bạn đang ở Sàig̣n hay Hà Nội th́ có nhiều thầy guitar rất giỏi để theo học . Riêng tôi th́ sống ở Singapore ... nên chỉ có thể hướng dẫn các bạn qua những trang web mà thôi !

Thân mến


Vơ Tá Hân
  Logged
hfl_nz
VIM_Member
*

Posts: 4
 I Love VIM !
   

 
Profile | | IM
Re: Tự học Đệm Guitar
« Reply #72 on: 11/14/05 at 01:47:52 »
| Reply with quote | Modify

Bac Han cho chau hoi 1 chut voi.

  Doc cai bai truoc cua bac, bay gio chau cung co the mo gam roi. Nghe cung xuoi tai (voi chau thoi).
 
  Nhung bai co ban nhac, chau co the dien gam duoc vi chau biet khi nao thi het 1 nhip, bat dau 1 nhip moi thi se bat dau 1 gam. Van de la o cho, khi nghe 1 bai hat thi chau khong biet den tu nao thi se bat dau 1 gam moi.
  VD: Mot mot lan nua roi thoi. Du mai co hai noi (bai xa roi tinh oi)

  Thi lam sao chau biet la de tu nao thi se bat dau 1 gam?

  Chau xin cam on bac.